Trading tools

Open een rekening

Maak scans of foto's van de drie volgende documenten in het formaat pdf, png of jpg en upload ze via het formulier onderaan.

1. De aanvraag tot rekening-opening formulieren

Download de aanvraag tot rekening-opening van het kantoor waar u een rekening wenst te openen:
Frankrijk, Duitsland of Luxemburg. Druk de formulieren af, vul ze in en onderteken ze.

2. Een adresbewijs

Als bewijs van adres kunnen dienen: een nutsrekening (water, gas, electriciteit), een telefoonrekening (enkel vaste lijn, niet mobiele telefoon), een bankuittreksel met naam en adres, en een officieel document zoals een uittreksel uit het bevolkingsregister. Opgelet, de datum op het adresbewijs mag niet ouder zijn dan drie maanden.

3. Een identiteitsbewijs

Als bewijs van identiteit kunnen dienen: een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Indien u een identiteitskaart laadt, gelieve voor- en achterkant te laden. Indien u een paspoort laadt, gelieve ook de pagina met uw handtekening te laden. Een identiteitsbewijs dat niet langer geldig is, kan niet aanvaard worden.