Beste broker voor Futures?

Futures Klanten

Het NanoTrader trading platform

Tijdelijke informatie

Aandacht: Klanten van het kantoor in Luxemburg. Ons bedrijf zal een aantal van zijn bankrelaties vervangen. Meer informatie volgt later. Gelieve in afwachting daarvan uw overschrijvingen uitsluitend aan Banque Internationale à Luxembourg (BIL) S.A. te richten.
Ontvangende bank: BIL S.A., 69 route d’Esch, 2953 Luxemburg
BIC: BILLLULL
Boodschap: uw rekeningnummer
Begunstigde: WH SelfInvest SA Avoirs Clients FUT
EUR naar: LU30 0020 1997 0030 0500
USD naar: LU19 0028 1893 7984 6200
CHF naar: LU48 0020 1997 0036 7300

Parameters van de futures contracten

Rekening raadplegen

U ontvangt elke morgen een gedetailleerde e-mail. Het is aangeraden deze e-mail regelmatig te lezen.

Een overzicht van de laaste 5 dagen kan ook gevonden worden op de "reports" pagina rechtstreeks op het trading platform. Contacteer onmiddellijk de support desk indien u een verschil constateert tussen uw situatie op het platform en deze in uw rekeninguitreksel.

Transferformulier

Klik hier om het formulier te downloaden.

Document aanpassingen

Klik hier voor de meest recente document aanpassingen.

Systeem onderhoud

Onderhoud kan uitgevoerd worden van vrijdag 22:00 tot zondag 22:00. Het exacte tijdstip en de duur zijn niet op voorhand gekend en kunnen variëren. Gedurende het onderhoud kunnen zowel het Demo als het Live systeem niet beschikbaar zijn.