Informatie over futures.

Futures klanten

Het trading platform

Met dezelfde log in kunt u alle versies gebruiken.

Ook beschikbaar: ATAS, Volfix, NinjaTrader, Sierra Charts en andere.

De rekening

U ontvangt elke morgen uw rekeninguittreksel per e-mail. Het is aangeraden dit uittreksel te lezen.

Een overzicht van de laaste 5 dagen kan ook gevonden worden op de "reports" pagina rechtstreeks in het trading platform. Contacteer onmiddellijk de support desk moest u een verschil constateren tussen het overzicht op het platform en uw rekeninguittreksel.

Margin sanctie ongedaan maken

De meeste traders zijn voorzichtig en respecteren de intraday en overnight margin regels. Het herhaaldelijk niet respecteren van de margin regels kan leiden tot het tijdelijk of permanent opleggen van hogere margin vereisten. Binnen bepaalde beperkingen is het mogelijk deze release card te kopen en zo onmiddellijk de verwijdering van de hogere margin vereisten te bekomen.

Aankoop 149.00 € incl. BTW
Margin sanctie ongedaan maken

WH Selfinvest S.A. is onderworpen aan Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen. Een kopie van de artikel 46 openbaarmaking is beschikbaar op schriftelijk verzoek aan het hoofdkantoor.

Er is geen interest op het saldo van een trading rekening. Wanneer een interest of andere kosten wordt aangerekend om een rekening te bedienen, dan worden deze kost aan de klant doorberekend.

Geld op de rekening overmaken gaat d.m.v. een overschrijving naar de klantentegoeden rekening bij één van de depotbanken. De administratieve kost bedraagt 5 €. Omwille van wettelijke vereisten aanvaardt WH SelfInvest enkel overschrijvingen die afkomstig zijn van een bankrekening op naam van de rekeninghouder. Transfers van derden, met inbegrip van familieleden, mogen niet aangenomen worden.

De veiligheid van uw rekening is belangrijk. Voor uw veiligheid aanvaarden wij enkel een uitgaande transferinstructies die door de rekeninghouder(s) zijn ondertekend. De administratieve kost bedraagt 5 € voor bedragen < 30.000 € en 0,10% (maximum 50 €) voor bedragen > 30.000 €.

WHS behoudt zich het recht voor om een administratiekost van 15 € per kwartaal aan te rekenen op klantenrekeningen die geen order hebben uitgevoerd in de laatste 12 maanden.

Transferformulier

Klik hier om het transferformulier te downloaden.

Documentwijzigingen

Klik hier om de meest recente documentwijzigingen te lezen.

Systeem onderhoud

Onderhoud kan uitgevoerd worden van vrijdag 22:00 tot zondag 22:00. Het exacte tijdstip en de duur zijn niet op voorhand gekend en kunnen variëren. Gedurende het onderhoud kunnen zowel het Demo als het Live systeem niet beschikbaar zijn.