Beste broker voor Futures?

Futures Klanten

Het NanoTrader trading platform

Tijdelijke informatie

Klanten van ons voormalig Belgisch bijkantoor kunnen nu overschrijven naar depotbank ING Luxembourg S.A. met deze gegevens:
Ontvangende bank: ING Luxembourg S.A., 52 route d’Esch, 2965 Luxembourg
BIC: CELLLULL
Begunstigde: WHS / Avoirs Clients Futures
Boodschap: uw rekeningnummer
EUR naar: LU02 0141 1437 3410 0000
CHF naar: LU68 0141 7437 3410 3050

Parameters van de futures contracten

Rekening raadplegen

U ontvangt elke morgen een gedetailleerde e-mail. Het is aangeraden deze e-mail regelmatig te lezen.

Een overzicht van de laaste 5 dagen kan ook gevonden worden op de "reports" pagina rechtstreeks op het trading platform. Contacteer onmiddellijk de support desk indien u een verschil constateert tussen uw situatie op het platform en deze in uw rekeninguitreksel.

Transferformulier

Klik hier om het formulier te downloaden.

Document aanpassingen

Klik hier voor de meest recente document aanpassingen.

Systeem onderhoud

Onderhoud kan uitgevoerd worden van vrijdag 22:00 tot zondag 22:00. Het exacte tijdstip en de duur zijn niet op voorhand gekend en kunnen variëren. Gedurende het onderhoud kunnen zowel het Demo als het Live systeem niet beschikbaar zijn.