De Swingteller

De Swingteller werd ontwikkeld door de Nederlandse trader Nico Bakker. Met dit tool zien traders deze informatie in hun grafieken:

  1. Het begin van een price swing,
  2. de duur van de prijsbeweging en
  3. het vermoedelijke einde van de price swing.

Zo werkt de Swingteller

Het begin van een price swing wordt aangegeven door het nummer 1. Een upswing is +1 groen. Een downswing is -1 rood. De getallen +1 en -1 verschijnen wanneer de slotkoers van een kaars een prijsbeweging maakt van een bepaalde grootte.

De daaropvolgende koersbeweging wordt aangegeven door de cijfers 2 tot 9.

De Swingteller is gemaakt door Nico Bakker.


Wanneer een koersbeweging er niet in slaagt het cijfer 9 te bereiken, wordt de price swing als mislukt beschouwd. De letter "F" verschijnt in de grafiek om een mislukte price swing aan te geven.

Wanneer een koersbeweging wel het getal 9 bereikt, wordt dit beschouwd als een volledige price swing. Het tellen stopt voor 1 kaars. Trader Nico Bakker noemt deze 10de kaars de rustkaars.

Wanneer de 11de kaars hoger (of lager) sluit dan de voorgaande drie kaarsen, begint de swingteller weer op 1.

Dit voorbeeld toont twee volledige price swings. In beide gevallen bereikt de Swingteller 9 en verschijnt de rustkaars (dit is de kaars zondr nummer).

De Swingteller geeft koersschommelingen en koersbewegingen aan.


Volgens Nico Bakker neemt de waarschijnlijkheid van een trend omkeer sterk toe na een volledige price swing (+9 of -9).

De Swingteller helpt traders ook om te beslissen wanneer ze hun positie moeten sluiten. Een volledige upswing van +1 tot 9 gevolgd door een rode rustkaars, suggereert het sluiten van een long positie. Een volledige downswing van -1 tot 9 gevolgd door een groene rustkaars, suggereert het sluiten van een short sell positie. Dit laatste scenario is zichtbaar in het vorige voorbeeld.

De Swingteller is gebruiksvriendelijk

Traders die het NanoTrader trading platform gebruiken, kunnen kiezen om het begin van de price swing (de kaarsen met het cijfer 1) en/of het einde van de price swing (kaarsen met het cijfer 9) in de grafiek te markeren.

Met de Swingteller kunnen traders zien wanneer een price swing eindigt.

Trading met de Swingteller

De Swingteller kan gecombineerd worden met andere tools en indicatoren in het NanoTrader trading platform. De eerste logische stap is het toevoegen van een trendfilter, en alleen te handelen in de richting van de trend.

Een trendfilter kleurt de achtergrond van de grafiek groen, wanneer de markt zich in een stijgende trend bevindt. Wanneer de markt zich in een dalende trend bevindt, is de achtergrond van de grafiek rood.

In dit voorbeeld wordt de Swingteller gecombineerd met de SuperTrend indicator. Het begin van een price swings in de richting van de trend kan gebruikt worden als een tradingsignaal (de pijlen in de grafiek).

Automatisch traden op basis van de Swingteller.


In dit voorbeeld gebruikt de trader nog meer NanoTrader functionaliteiten om te handelen met de Swingteller:

  • De SuperTrend indicator wordt gebruikt als trendfilter.
  • Een automatisch order wordt getriggerd wanneer een price swing in de richting van de trend begint.
  • De open positie wordt automatisch omkaderd met een koersdoel order en een stop loss order. De stop loss is in dit voorbeeld de bekende periodes-hoog-laag stop. Deze stop volgt mooi de price swing.

De Swingteller geeft signalen en wordt gecombineerd met een trend filter, een koersdoel en een stop loss order.


In dit voorbeeld gebruikt de trader de mogelijkheid om handmatig de koersdoel en stop loss orders te verschuiven. Dit gaat door te klikken op de driehoekjes voor het order label. Bovendien gebruikt de trader de Tactic knoppen om de orders in de grafiek te beheren. Deze knoppen worden vooral gebruikt bij het traden in zeer kleine tijdseenheden.

Trading met de Swingteller in kleine tijdseenheden (grafieken).

De Swingteller praktisch toegepast

  • Open de grafiek van het instrument dat je wenst te traden.
  • In de WHS Proposals folder, kies de Swingcounter in de tools sectie.