Het Chart Compare tool

Het Chart Compare (charts vergelijken) tool laat de trader toe om de prestaties van twee instrumenten te vergelijken. Een aandeel tegen een index, een aandeel tegen een ander aandeel, een index tegen goud.... alles is mogelijk.

Dit zijn de voordelen:

  • Een eenvoudige oplossing om prestaties te vergelijken.
  • De weergave in percent (%) maakt vergelijken gemakkelijk.
  • Toepasbaar op elk instrument.
  • Toepasbaar in elke tijdseenheid.
  • Begrijpbaar en gebruiksvriendelijk.
  • GRATIS

De twee grafieken worden samen weergegeven onder de hoofdgrafiek.

Twee trading voorbeelden

Dit voorbeeld toont het subvenster van de trader die kijkt naar de S&P 500 future. De trader vergelijkt de S&P 500 (rode lijn) met de DAX future FESX (blauwe lijn) over een periode van twaalf maanden. De DAX future verloor -3,07% terwijl de S&P steeg met +16,07%.

Vergelijk grafieken bij het traden.


Dit voorbeeld vergelijkt het aandeel Microsoft (rode lijn) met de Dow Jones marktindex (blauwe lijn) over een periode van 5 jaar. Microsoft is +338,19% gestegen, terwijl de Dow Jones over dezelfde periode +87,33% is gestegen.

Microsoft versus de index.

PraKTISCH TOEGEPAST

  • Open de grafiek van het instrument dat u wenst te traden.
  • In de WHS Proposals folder, selecteer het 'Chart Compare' tool.
  • In de Designer Dialog, dubbel-klik op de studie'Simulation' in de indicatoren sectie. Selecteer het instrument waarmee u de hoofdgrafiek wenst te vergelijken.

Trading platform compares charts.