De Volatility Blocker

Alleen wanneer de prijs volatiel is, kan er winst (en natuurlijk ook verlies) gemaakt worden. Gegeven het belang van de volatiliteit, zijn tools en indicatoren die de volatiliteit meten populair bij traders. Eén van de meest gebruikte indicatoren is de Average True Range (ATR) van J. Welles Wilder.

De Volatility Blocker (VB) gaat echter verder dan gewoon de volatiliteit meten. De VB geeft niet alleen de grootte van de volatiliteit aan, maar toont ook of de volatiliteit stijgt of daalt. Dit tool kan ook trading signalen automatisch verwerpen, vandaar de naam Volatility Blocker.

Dit zijn de voordelen van het Volatility Blocker tool:

  • De trader ziet de stijgingen en dalingen in volatiliteit.
  • De VB kan gebruikt worden in een trading strategie.
  • Een stijging in de volatiliteit is een goed moment om een positie te openen.
  • De VB kan gebruikt worden om trading signalen automatisch te verwerpen.
  • De VB kan gebruikt worden voor elk instrument.
  • De VB gaat verder dan de traditionele ATR.
  • De VB is GRATIS.

De Volatility Blocker gebruikt een trage ATR en een snelle ATR. Uniek is het feit dat deze twee lijnen samengebracht worden in één grafiek. Wanneer de snelle ATR (blauwe lijn) boven de trage ATR (magenta lijn) ligt, stijgt de volatiliteit. Dit is interessant voor de trader wanneer hij overweegt een positie te openen. Een positie openen wanneer de volatiliteit daalt, maakt het moeilijker om winst te maken.

Dit voorbeeld toont de DAX index. De volatiliteit is het laagst in het uur voor de opening van de Amerikaanse markten. De trader kan de volatiliteit weergeven in punten, ticks of percent.

ATR volatility blocker DAX

Dit voorbeeld toont goud. De volatiliteit blijft de ganse dag door hoog.

ATR volatility blocker Gold

In NanoTrader Full kan de VB nieuwe trading signalen automatisch verwerpen als de volatiliteit te laag is. Dit wordt aangegeven door de purperen achtergrond in de grafiek.


Praktisch toegepast

Open de grafiek van het instrument dat u wenst te handelen. In de WHS Proposals folder, selecteer de Volatility Blocker.