Het gekleurd gemiddelde

Dit voortschrijdend gemiddelde verandert van kleur wanneer de helling keert. Rood geeft een voortschrijdend gemiddelde aan met een dalende (negatieve) helling. Groen geeft een voortschrijdend gemiddelde aan met een stijgende (positieve) helling.

Dit voorbeeld toont een 10 minuten grafiek. Het onderliggend instrument, de DAX, is bullish. Merk op dat wanneer de helling keert van dalend terug naar stijgend er vaak korte rode en groene periodes zijn.

Een gemiddelde met rode en groene kleuren.