Gemiddelden verschuiven

Een verschoven voortschrijdend gemiddelde (displaced moving average) is een voortschrijdend gemiddelde dat over een aantal periodes verschoven werd. Om achter te lopen op het voortschrijdend gemiddelde, dient het aantal periodes negatief te zijn.

Om voor te lopen op het voortschrijdend gemiddelde, dient het aantal periodes positief te zijn. Sommige traders verkiezen verschoven gemiddelden omdat ze van mening zijn dat deze een grotere voorspellende waarde hebben. Het doel van het verschuiven van een voortschrijdend gemiddelde is om het beter aan de prijsgrafiek aan te passen.

Gemiddelden verschuiven