De Polychromatic Momentum indicator

In technische analyse is momentum het prijsverschil tussen de huidige prijs en een prijs n bars in het verleden. Als de huidige prijs veel hoger is dan de prijs n bars in het verleden, heeft de markt veel bullish momentum. Momentum wordt gewoonlijk berekend als een percentage.

Een groot probleem met het gebruik van op momentum gebaseerde indicatoren is dat de optimale terugblikperiode in de loop van de tijd lijkt te veranderen. De Polychromatic Momentum indicator lost dit probleem op door een gewogen gemiddelde van 20 verschillende terugblikperiodes te berekenen.

Dit zijn de voordelen van het Polychromatic Momentum indicator systeem:

  • Deze momentum indicator lost de traditionele tekortkoming van momentum indicatoren op.
  • De PMI heeft bewezen populair te zijn voor trading in kleinere tijdseenheden.
  • De indicator kan worden gebruikt als trendindicator en als handelssignaal.
  • De indicator is GRATIS.

Tip: Traders kunnen het gewogen gemiddelde momentum in hun grafiek weergeven of ze kunnen alle 20 individuele momentum indicatorlijnen weergeven. Elke lijn heeft een andere kleur, vandaar de naam Polychromatic (meerkleurige) indicator.

Dit voorbeeld toont de Polychromatic Momentum indicator in rood. Meer over de zwarte banden later.

De Polychromatic Momentum indicator is een momentum indicator.

Dit voorbeeld toont de 20 momentum indicatoren waaruit de PMI bestaat. Elke indicator wordt berekend over 20 verschillende horizonten.

De Polychromatic Momentum indicator en de 20 momentum indicatoren.

GRATIS trading platform demo

Trading gebaseerd op het Polychromatic Momentum systeem

Het Polychromatic Momentum systeem berekent ook twee genormaliseerde lijnen gebaseerd op het hoogste en het laagste momentum. Deze lijnen zijn de zwarte lijnen in de grafiek.

De Polychromatic Momentum indicator kan gebruikt worden als een trendfilter. De trendfilter geeft aan wanneer de markt zich in een positieve trend bevindt door de achtergrond van de grafiek groen te kleuren. Wanneer de markt zich in een negatieve trend bevindt, is de achtergrond van de grafiek rood.

Het Polychromatic Momentum systeem kan ook worden gebruikt als handelssignaal. Wanneer de PMI onder de zwarte lijnen ligt, is het momentum bearish. Dit is een short sell signaal. Wanneer de PMI zich boven de zwarte lijnen bevindt, is het momentum bullish. Dit is een koopsignaal.

Dit voorbeeld toont de trend en twee handelssignalen. Het eerste signaal is een short sell signaal. Het signaal verschijnt wanneer de PMI onder de beide zwarte lijnen daalt. Het tweede signaal is een koopsignaal. Het koopsignaal verschijnt wanneer de PMI boven de beide zwarte lijnen stijgt. De achtergrondkleur in de grafiek, geeft de trend aan.

Het Polychromatic Momentum system gebruikt in trading.

Dit voorbeeld toont een koopsignaal. Het koopsignaal verschijnt wanneer de PMI (niet zichtbaar in de grafiek) boven beide zwarte lijnen ligt. Na het signaal blijft de trend positief, zoals aangegeven door de groene achtergrond van de grafiek.

Het Polychromatic Momentum systeem toont koopsignalen en de trend van de markt.

De Polychromatic Momentum indicator praktisch toegepast

  • Open de grafiek van het instrument dat u wenst te traden.
  • In de WHS Proposals folders, selecteer de PMI in the indicatoren folder.

Andere voorstellen van klanten: de Swingteller en het SuperTrend kanaal