De Zero Lag Moving Average indicator

De Zero Lag Exponential Moving Average (ZLEMA) indicator werd ontwikkeld door John Ehlers en Ric Way. Het doel is om de intrinsieke lag (vertraging), die geassocieerd wordt met alle trendvolgende indicatoren zoals gemiddelden, te elimineren.

De ZLEMA doet dit door de huidige prijzen zwaarder te wegen dan de oudere prijzen. Conceptueel is dit zoals een exponentieel voortschrijdend gemiddelde, maar met nog meer de nadruk op op de huidige prijzen. Het eindresultaat is een voortschrijdend gemiddelde met een minimale lag en een goede afvlakking.

Dit zijn de voordelen van Zero Lag Moving Averages:

  • Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde zonder lag, dat sneller reageert op recente koersbewegingen.
  • De indicator kan gebruikt worden op alle instrumenten en in alle tijdseenheden.
  • De indicator kan gebruikt worden als signaal of als filter om andere signalen te filteren.

Het Zero Lag Exponential Moving Average is beschikbaar in twee versies:

De eenvoudige versie berekent de ZLEMA gebaseerd op de slotkoers en tekent de indicator als één enkele lijn. De ZLEMA lijn is groen wanneer de helling stijgt en rood wanneer de helling daalt.

Het ZLEMA: zero lag exponential moving average.

De kruisende versie berekent twee ZLEMA's over twee verschillende horizonten. De snijpunten zijn belangrijk.

Crossing exponential zero lag moving averages.
 

Zero Lag Moving Averages praktisch toegepast

  • Open de grafiek van het instrument dat u wenst te traden.
  • In de WHS Proposals folder, kies ZLEMA in de sectie indicatoren.

Meer klantenvoorstellen: het Fibonacci Moving Average en het gekleurd gemiddelde