Elliot oscillator

De Elliot Oscillator is het verschil tussen een voortschrijdend gemiddelde berekend over 10 periodes en een voortschrijdend gemiddelde berekend over 3 periodes. Dit verschil wordt grafisch weergegeven als een histogram dat evolueert rond de nullijn. Het resultaat wordt afgevlakt d.m.v. een voortschrijdend gemiddelde berekend over 16 periodes. Deze indicator toont overeenkomsten met de MACD indicator en kan toegepast worden in elke tijdseenheid (minuten, dagen ...).

De Elliot Oscillator wordt aangeprezen door trader Linda Bradford-Raschke. Niet alleen identificeert de Elliot oscillator het momentum van de markt maar ook toont hij nieuwe momentum toppen en bodems.

Een speciale eigenschap van de Elliot Oscillator is dat hij zoekt naar een consensus tussen nieuwe hoog / laag punten in de oscillator en de prijs. Wanneer een nieuwe hoog / laag voorkomt in de oscillator (20 periodes) samen met een nieuwe hoog / laag in de prijs (40 periodes) dan kleurt de achtergrond blauw. Deze situaties zijn interessant voor de trader.

The Elliot oscillator indicator was designed by trader Linda Raschke.