Guppy meervoudige voortschrijende gemiddelden

Daryl Guppy is een Australische trader die een 'regenboog' van voortschrijdende gemiddelden met de naam Guppy Multiple Moving Averages (GMMA) ontwierp.

De GMMA indicator bestaat uit drie groepen exponentieel voortschrijdende gemiddelden. Er zijn twee groepen met een korte horizon en één groep met een lange horizon. De twee groepen met korte horizon bestaan respectievelijk uit exponentieel voortschrijdende gemiddelden berekend over de periodes (3, 5 en 8) en (10, 12 en 15). De groep die analyseert over een langere horizon bestaat uit zes voortschrijdende gemiddelden berekend over de periodes 30, 35, 40, 45, 50 en 60.

Het doel van deze indicator is niet het genereren van in- en uitstappunten. Het doel van deze indicator is traders visueel te doen inzien dat zowel de korte termijn trend als de lange termijn trend relevant en nuttig zijn.

Australian trader Daryl Guppy's rainbow indicator called Guppy Exponential Moving Average Indicator.