De MACD Zero line indicator

De MACD Zero line indicator combineert de twee mogelijke interpretaties van de klassieke MACD in één enkel signaal. Deze gecombineerde MACD interpretatie wordt gebruikt door daytraders zoals Tobias Heitkötter.

De voordelen van deze indicator:

  • Combineert beide MACD interpretaties in één nauwkeurig signaal.
  • De MACD heeft bewezen een betrouwbare component te zijn in vele strategieën.
  • Een bekende indicator waar traders mee vertrouwd zijn.
  • De indicator kan op elk instrument gebruikt worden.
  • De indicator is GRATIS.

MACD is de afkorting voor Moving Average Convergence Divergence. Deze trendvolgende indicator volgt de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden van een instrument. Hun relatie resulteert in de MACD-lijn. Deze lijn wordt meestal in een apart venster onder de grafiek getoond. Als de voortschrijdende gemiddelden convergeren of divergeren, schommelt de MACD-lijn boven en onder nul. Meestal wordt ook een voortschrijdend gemiddelde op basis van de MACD zelf berekend en weergegeven. Deze lijn, die aangeeft wanneer de trend verandert, wordt gebruikt als signaallijn.

De twee klassieke MACD interpretaties zijn dus:

  1. Een nullijn kruising. Wanneer de MACD boven de nullijn uitkomt, is de markt bullish. Dit is een koopsignaal. De omgekeerde interpretatie voor een crossover eronder.
  2. Een signaallijn kruising. Wanneer de MACD boven de signaallijn kruist, is de markt bullish. Dit is een koopsignaal. De omgekeerde interpretatie voor een neerwaartse kruising.

De MACD Zero line indicator combineert de twee traditionele MACD interpretaties in één enkel signaal. De voorwaarden voor een signaal zijn:

  • Voor een long signaal moet de MACD boven de signaallijn kruisen terwijl de MACD boven nul staat OF de MACD moet boven de nullijn kruisen terwijl de MACD boven de signaallijn staat.
  • Bij een short sell signaal moet de MACD onder de signaallijn kruisen terwijl de MACD onder nul staat OF moet de MACD onder de nullijn kruisen terwijl de MACD onder de signaallijn staat.

Dit voorbeeld toont de MACD zero line indicator. De achtergrond is groen gekleurd (long signaal) of rood (short sell) wanneer aan beide voorwaarden is voldaan.

MACD Zero line indicator.

Deze illustratie is een close up van de MACD Zero line indicator. De gekleurde grafiekachtergronden duiden op stijgende en dalende markten, waarbij de twee traditionele MACD-interpretaties zowel stijgende als dalende zijn. Dit is een interessante indicator, die de aandacht van traders verdient.

MACD Zero line indicator.
 

Toepassen in de praktijk

Open de grafiek van het instrument datu wenst te traden. Selecteer in de map WHS Proposals de MACD Zero line indicator.