VWAP & TWAP

Beschrijving

De Volume Weighted Average Price (VWAP) is precies wat de naam aangeeft: de koers waartegen alle orders werden uitgevoerd, afgewogen tegen het ordervolume. Het komt erop neer dat de koersen waartegen het grootste volume werd uitgevoerd zwaarder wegen – lees: belangrijker zijn – bij de berekening van de average price. De VWAP kan op verschillende termijnen worden berekend. In dit artikel wordt de VWAP voor day trading besproken, maar het pakket bevat ook week-, maand-, trimestriële, jaar- en rolling VWAPs.

De VWAP kan enkel worden berekend bij markten, zoals de futures markten, die hun ordervolume publiceren. Het pakket bevat echter ook de Time Weighted Average Price (TWAP). De TWAP is een soortgelijk concept dat bij instrumenten zoals CFDs of Forex, waarvoor geen ordervolume beschikbaar is, kan worden toegepast.

Geschikt voor : Beursindexen (DAX, DOW, AEX, CAC ...)
: Forex, aandelen en commodities
Instrumenten : Futures, CFD, forex en aandelen
Trading type : Day trading en swing trading
Trading tempo : 1-3 Signalen per dag bij day trading
Met NanoTrader Full : Manueel

Klik hier om het VWAP+TWAP pakket in de store te kopen


Het nieuwe VWAP & TWAP pack v2.0

Indien u eerder het VWAP & TWAP pack v1.0 heeft gekocht, zal uw versie automatisch worden bijgewerkt naar de nieuwe v2.0 versie. Deze automatische update is gratis.

Wat is er nieuw?

De buitenste banden (tweede en derde standaarddeviatie) kunnen worden uitgeschakeld, waardoor alleen de VWAP en de Value Area in de grafiek kunnen worden gevisualiseerd.

De buitenste banden (tweede en derde standaarddeviatie) van de VWAP kunnen worden uitgeschakeld

De binnenste banden (eerste standaarddeviatie) kunnen ook worden uitgeschakeld, zodat alleen de VWAP in de grafiek wordt gevisualiseerd.

De binnenste banden van de VWAP  (eerste standaarddeviatie) kunnen ook worden uitgeschakeld

Een fantastische nieuwe labelfunctie werd toegevoegd voor de meest relevante lijnen.

Een fantastische nieuwe labelfunctie werd toegevoegd voor de meest relevante VWAP en TWAP lijnen.

Zoals gewoonlijk kunnen al deze parameters worden ingesteld in het Designer Dialoog venster in het platform.

De VWAP in detail

De VWAP is een “vastgeankerd” moving average. Hij kan vastgeankerd zijn op het begin van de dag, week, maand, kwartaal of jaar. De banden worden door de eerste, tweede en derde standard deviation (SD) van de VWAP gevormd.

Als de koersen normaal verdeeld zijn, dan ...
ligt ongeveer 68.2% van alle trades tussen -1 SD en +1 SD en
ligt ongeveer 95.4% van alle trades tussen -2 SD en +2 SD.

VWAP and TWAP used when (day) trading futures, forex, stocks and commodities.

Dit voorbeeld toont de VWAP van de dag en de SD.


Traders gebruiken meestal drie aspecten van de VWAP om hun posities te openen en te beheren:

1. De VWAP niveau’s van gisteren zijn de support en weerstand van vandaag.
2. De VWAP van vandaag.
3. De beide tweede SD-levels van de huidige VWAP zijn de weerstand en de support.

In dit voorbeeld toont in een 5-minuten grafiek de VWAP niveau’s van gisteren (horizontale lijnen 1, 2 en 3), de VWAP van vandaag (de blauwe lijn in het midden) en de 2 SD niveau's van vandaag (A en B).


De VWAP kan niet meteen bij opening van de markt gebruikt worden, omdat hij op basis van het ordervolume wordt berekend. Afhankelijk van het ordervolume kan de trader na 1 of 2 uur de VWAP beginnen gebruiken. De paars gekleurde achtergrond in de chart toont anderhalf uur aan, dus waar die stopt, is de VWAP (bijna) klaar voor gebruik.

 

De VWAP gebruiken

Traders focussen als volgt op de drie aspecten van de VWAP:

De VWAP lijnen van gisteren kunnen altijd als support en weerstand worden beschouwd.

De blauwe VWAP-lijn van vandaag is support op een bullish dag en weerstand op een bearish dag. De wekelijkse VWAP kan worden gebruikt om uit te maken of het een bullish dan wel een bearish dag is.

De 2 SD is een belangrijk niveau. Met uitzondering van sterke trading dagen zal de marktprijs niet lang boven (of onder) de 2 SD lijn blijven. In het bovenstaande voorbeeld, dat van een sterke beursdag is, gaat de marktprijs buiten de 2 SD, om snel kort daarna terug onder de 2 SD te dalen.

Dit is een voorbeeld van een bearish day op de mini SP500 future. De markt ligt lager dan de VWAP niveau’s van de dag voordien en bij de wekelijkse VWAP (die hier niet weergegeven is) ligt de marktprijs onder de VWAP. Op deze 10-minuten grafiek ...

Example of a short sell trade based on daily VWAP and weekly VWAP.

... sloot de kaars net onder de VWAP van vandaag en de trader opende een short positie bij 2151,50. Hij plaatste een stop bij 2154. Zijn winstdoel plaatste hij op 2149,50, wat de buitenste band is van de tweede SD.


Tip: de meest efficiënte manier om stop- en limietorders te plaatsen is door, via de Designer Bar, een „click stop“ en een „click target“ toe te voegen en de TradeGuard te activeren. Eens de positie geopend, worden de stop en de limiet automatisch geplaatst. Klik dan op het kleine pijltje voor het orderlabel en sleep het naar het door u gewenste prijsniveau.

The NanoTrader offers both VWAP and TWAP to traders.

Dit voorbeeld toont de tweede fase van de hierboven beschreven trade. Na wat aarzeling rond het VWAP-niveau, daalt de markt.


Trading profits from a trading strategy based on VWAP.

Dit voorbeeld toont de derde en laatste fase van de hierboven beschreven trade op de SP500. De limiet was bereikt en de short positie met winst gesloten.


Het is interessant om op te merken dat, hoewel de markt vroeger op de dag tamelijk sterk was, de trader niet verleid is geweest om een long positie te openen. Met een marktprijs die een stuk lager lag dan zowel de Weekly VWAP als de VWAP van gisteren heeft de trader correct de markt als bearish herkend en heeft hij zich geconcentreerd op het vinden van een short-sell opportuniteit.

Dit tweede voorbeeld is van een bullish dag op de mini NASDAQ100 future. De markt tradet boven de VWAP niveau’s van de dag voordien (niet weergegeven). In deze 5-minuten grafiek ... keerde de markt terug naar de VWAP van vandaag en de trader kocht een long positie bij 4831. Hij plaatste een stop bij 4118,50. Zijn winstdoel plaatste hij bij 4843,50, wat net boven de eerste SD is.

An example of a long trade using daily VWAP.

... keerde de markt terug naar de VWAP van vandaag en de trader kocht een long positie bij 4831. Hij plaatste een stop bij 4118,50. Zijn winstdoel plaatste hij bij 4843,50, wat net boven de eerste SD is.


A long trade for day traders using VWAP in the NanoTrader.

Dit voorbeeld is de laatste fase van dezelfde trade. Het koersdoel werd bereikt en de positie werd met winst verkocht.


Onderstaand zijn de VWAPs in andere horizonten. Day traders gebruiken de week VWAP om te bepalen of op een bepaalde dag de markt bullish of bearish is.

Weekly VWAP and TWAP

Dit is de VWAP op week basis.


Monthly VWAP and TWAP.

Dit is de VWAP op maand basis.


Quarterly VWAP and TWAP.

Dit is de VWAP op kwartaal basis.


Yearly VWAP.

Dit is de VWAP op jaar basis.


Rolling VWAP.

Dit is de rolling VWAP.


Klik hier om het VWAP+TWAP pakket in de store te kopen

Toepassen in de praktijk

Open een grafiek en selecteer de VWAP of TWAP die u via Template studies > WHS Store > WHS wenst toe te voegen.

Tip: voeg een click stop en click target toe en activeer TradeGuard + AutoOrder om, van zodra een positie werd geopend, het doel en de stop automatisch toe te voegen.

Klik hier om het VWAP+TWAP pakket in de store te kopen.

Probeer een gratis demo van het NanoTrader platform met inclusief VWAP.