Het Traders' Magazine Breakout pakket... 3 strategieën in 1 pakket

Dit GRATIS trading strategieën pakket bevat drie complete breakout strategieën die gebaseerd zijn op artikels uit het populaire, Duitse Traders' Magazine. Dit zijn de drie strategieën:

  1. Donchian Channel Breakout (day trading)
  2. Daily Range Breakout (day trading)
  3. Narrow Range Breakout (swing trading)
Het Traders' Magazine Breakout pakket

Klik hier om het GRATIS Traders' Magazine pakket in uw NanoTrader Full platform te activeren.

Probeer een gratis NanoTrader platform demo.

1. De Donchian Channel Breakout strategie

Beschrijving

De Donchian Channel Breakout strategie combineert de populaire Donchian channel indicator met koersgemiddelden. Deze day trading strategie kan ingezet worden op bijna alle instrumenten. De strategie werd beschreven door Andrey Bulezyuk in een artikel gepubliceerd in het Duitse Traders' Magazine.

Klik hier om het GRATIS Traders' Magazine pakket in uw NanoTrader Full platform te activeren.

Geschikt voor : Beursindexen (DAX, DOW, CAC...)
: Forexparen (EUR/USD...)
: Aandelen
Instrumenten : Futures en CFD-Forex
Trading type : Day trading
Trading tempo : 2-3 signalen per dag
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

De Donchian Channel Breakout strategie maakt gebruik van twee Donchian kanalen om posities te openen en te sluiten. Deze kanalen worden samen met twee kruisende koersgemiddelden gebruikt. Wanneer de zone tussen de koersgemiddelden groen kleurt, schat men de markt als stijgend in. Wanneer de zone rood is, schat men de markt dalend in.

Gemakkelijk, eenvoudig en bruikbaar voor alle instrumenten, spreekt deze de Donchian Channel Breakout strategie daytraders aan, die graag werken met koersuitbraken. De speciale trailing stop gebaseerd op het tweede Donchian kanaal maakt deze strategie extra aantrekkelijk.

Dit voorbeeld toont de overlappende Donchian kanalen en de kruisende koersgemiddelden.

Donchian Channel Breakout.


Wanneer een positie openen?

Een positie wordt gekocht wanneer de koers uit het breedste Donchian kanaal breekt. Om een signaal te aanvaarden moeten de kruisende koersgemiddelden aanwijzen dat de markt stijgend is.

Een short sell positie wordt geopend wanneer de koers uit het breedste Donchian kanaal breekt. Om een signaal te aanvaarden moeten de kruisende koersgemiddelden aanwijzen dat de markt dalend is.

Wanneer een positie sluiten?

De Donchian Channel Breakout strategie heeft een unieke stop. Deze eigen stop volgt automatisch de tegenoverstaande buitenrand van het smalste Donchian kanaal.

Dit voorbeeld toont een koop signaal. De koers breekt uit het breedste Donchian kanaal. Terzelfdertijd wijzen de kruisende koersgemiddelden op een stijgende markt. Let op de unieke stop, die automatisch de rand van het smalste Donchian kanaal volgt.

Donchian Channel trading strategie.

Dit voorbeeld toont een short verkoop signaal. De koers breekt uit het breedste Donchian kanaal. Terzelfdertijd wijzen de kruisende koersgemiddelden op een dalende markt. Let op de unieke stop die automatisch de rand van het smalste Donchian kanaal volgt.

Traders Magazine Donchian Channel.

2. De Daily Breakout strategie

Beschrijving

De Daily Breakout strategie focust op breakouts in de forex markten. De strategie heeft een eigen, uniek koerskanaal en eigen trailing stop. De strategie wordt meestal voor day trading gebruikt maar kan ook voor swing trading gebruikt worden. De Daily Breakout strategie werd uit de doeken gedaan in een artikel, geschreven door Maite Krause en in Duitsland gepubliceerd in het populaire Traders' Magazine.

Klik hier om het GRATIS Traders' Magazine pakket in uw NanoTrader Full platform te activeren.

Geschikt voor : De belangrijkste forexparen 'majors' (EUR/USD...)
Instrumenten : Forex
Trading type : Day trading
Trading tempo : Tot 4 signalen per dag
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

Iedere dag tekent de strategie een koerskanaal gebaseerd op de koersbewegingen tussen 24:00 en 8:00 CET. Het koerskanaal wordt berekend op basis van een 15-minuten grafiek maar traders kunnen ook hogere tijdseenheden proberen. Als de koers uit het koerskanaal breekt, kan een positie ingenomen worden.

Dit voorbeeld toont het koerskanaal van de strategie. Na 8:00 uur staat het kanaal vast en kan het traden starten. De purperen lijn is de unieke trailing stop eigen aan de strategie. Meer daarover later.

Daily Breakout trading strategie.


Wanneer een positie openen?

Een positie wordt gekocht wanneer de koers boven het koerskanaal sluit. Een short sell positie wordt geopend wanneer de koers onder het koerskanaal sluit. Het aantal signalen is beperkt tot vier (twee long en twee short) per instrument per dag. In het artikel in Traders' Magazine moedigt de auteur eveneens het gebruik van steun- en weerstandslijnen aan om te bepalen of de rand van het koerskanaal een goed niveau is om een positie te openen.

Orders kunnen manueel geplaatst worden door een stop koop order op de bovenste rand van het kanaal te plaatsen of door een stop verkoop order op de onderste rand van het kanaal te plaatsen. Orders kunnen ook volautomatisch geplaatst worden door AutoOrder te activeren in de grafiek. In dit geval wordt een positie gekocht (short verkocht) aan marktprijs van zodra de eerste kaars buiten het kanaal sluit.

Wanneer een positie sluiten?

De Daily Breakout strategie heeft een koersdoel (profit target) en een stop loss. De positie is beschermd door de unieke trailing stop. De stop loss volgt een lijn, berekend op basis van de volatiliteit van het instrument. De lijn is altijd zichtbaar, zelfs wanneer er geen open positie is. De trader kan dus op elk moment zien aan welk koersniveau de trailing stop zal starten.

Posities worden nooit overnight gehouden. De tijdsfilter in NanoTrader sluit de posities voor 22:00 uur als AutoOrder geactiveerd is.

Dit voorbeeld toont een koop signaal wanneer de markt boven de rand van het kanaal steeg. Het koersdoel werd moeiteloos binnen anderhalf uur bereikt. Let op de unieke trailing stop, die de purperen lijn volgt.

Traden met break-out strategieën..

Dit voorbeeld toont een short sell signaal wanneer de markt onder de rand van het kanaal daalde. Het koersdoel (groene lijn) wordt niet bereikt. De positie wordt uitgestopt met winst dankzij de speciale trailing stop. Merk op hoe de trailing stop de purperen lijn van de strategie volgt.

Breakout trading strategieën.

3. De Narrow Range Breakout strategie

Beschrijving

De Narrow Range Break-out strategie is een swing trading strategie. Eigen aan swing trading is dat de posities doorgaans een paar dagen aangehouden worden. De strategie is gebaseerd op dagkoersen. Het trading tempo is laag en daardoor geschikt voor alle traders. De Narrow Range Breakout strategie wordt uit de doeken gedaan in een artikel, geschreven door David Pieper in  het Duitse Traders’ Magazine.

Klik hier om het GRATIS Traders' Magazine pakket in uw NanoTrader Full platform te activeren.

Geschikt voor : Beursindexen (DAX, DOW, CAC...)
Instrumenten : Futures en CFD
Trading type : Swing trading
Trading tempo : Ongeveer 20 signalen per jaar
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

Wanneer de volatiliteit gedurende meerdere dagen op rij laag is, spreekt men van een markt in een smalle bandbreedte (Narrow range – NR).  Diverse trading strategieën passen smalle bandbreedte patronen toe. De Narrow Range Breakout strategie zoals beschreven in het artikel in Traders' Magazine definieert zijn eigen NR patroon.

Daar deze swing trading strategie gebaseerd is op daggrafieken, zijn er ongeveer 20 signalen per instrument op jaarbasis. Aangezien de instaporders kunnen geplaatst worden na de sluiting van de markten, is dit een strategie die uitermate geschikt is voor traders, die niet de mogelijkheid hebben om gedurende de dag te handelen.

Dit voorbeeld toont acht NR patronen. Enkel het einde van het patroon en de uitbraak zelf worden gemarkeerd door twee horizontale lijnen met een purperen achtergrond.

Trading patronen in technische analyse.


Wanneer een positie openen?

De Narrow Range Breakout strategie maakt gebruik van een koersgemiddelde om trading signalen te filteren. Dit houdt in dat niet iedere keer wanneer een NR patroon verschijnt, er ook effectief een een positie geopend wordt. Wanneer koop signalen aanvaardbaar zijn, is de achtergrond van de grafiek groen. Wanneer short sell signalen aanvaardbaar zijn, kleur de achtergrond van de grafiek rood.

Orders kunnen manueel geplaatst worden of automatisch door AutoOrder te activeren in de grafiek. In dit scenario wordt een positie gekocht (short verkocht) aan de marktprijs als de kaars buiten de bandbreedte sluit.

Dit voorbeeld toont een koop signaal. De trend is positief (groene achtergrond). Het koop signaal is omzetbaar. Een kaars sluit boven de bandbreedte. Dit is een uitbraak. Een positie wordt gekocht.

Gratis trading signalen.


Wanneer een positie sluiten?

De strategie maakt gebruik van een koersdoel en 2 soorten stop loss orders. Het koersdoel houdt rekening met de volatiliteit en wordt daarom berekend op basis van de ATR (average true range).

De initiële stop loss is eveneens gebaseerd op de ATR. Om het aantal verlieslatende trades tot een minimum te beperken wordt de initiële stop loss automatisch (activeer TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder) naar een nieuw prijsniveau gebracht van zodra de positie 0,5% in de winst zit. Dit noemt men een break-even stop.

Dit voorbeeld toont een markt die sinds dagen in een smalle bandbreedte zit. De volatiliteit is laag. Drie koop signalen (groene driehoeken) worden uitgevoerd. De eerste twee signalen worden gesloten door de break-even stop. Het derde signaal bereikt het koersdoel.

Trading strategie met trendkanaal.

Dit voorbeeld toont twee short sell signalen (rode driehoeken). Beide posities zijn gesloten wanneer de break-even stop geraakt wordt.

Traders Magazine Narrow Range Breakout.

Toepassen in de praktijk

Indien u nog niet bekend bent met het NanoTrader Full platform, bezoek dan de snelstart pagina.

Open de grafiek van het instrument dat u wenst te handelen (nieuwe grafiek knop).

Selecteer "Traders Magazine 01" in de "WHS Store" folder.

Selecteer, bijvoorbeeld, de "Donchian Channel Breakout" in de "Traders Magazine 01" folder.

Indien nodig, pas de parameters aan.

Semi-automatisch traden? Activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Automatisch traden? Activeer AutoOrder in de grafiek.


Klik hier om het GRATIS Traders' Magazine pakket in uw NanoTrader Full platform te activeren.

Probeer de gratis NanoTrader demo.