De SupRes Sniper

Steun- en weerstandslijnen zijn belangrijk voor traders. Vooral in grafieken in hogere tijdsframes zijn ze essentieel. Maar hoe kan dit eenvoudige concept worden verbeterd, zonder de zaken ingewikkeld te maken? Het antwoord is eenvoudig:

  1. Teken de lijnen automatisch en
  2. Geef aan welke steun- en weerstandslijnen het belangrijkst zijn

De voordelen van de SupRes Sniper:

  • Tekent automatisch de steun- en weerstandsniveaus.
  • Geeft aan welke niveaus belangrijker zijn.
  • Kan worden gebruikt op alle instrumenten in alle tijdsframes.
  • Is zeer eenvoudig te gebruiken en te interpreteren.

Installeer de SupRes Sniper (normaal 55 €, momenteel GRATIS voor alle klanten)

Focus op de belangrijkste steun- en weerstandslijnen

Een steunlijn, is een prijsniveau waar de markt vaak naar terugkeert, maar er voldoende steun vindt (koopdruk) om niet lager te gaan. Een weerstandslijn, is een prijsniveau waar de markt vaak naar doorstijgt, maar er mee worstelt om er bovenuit te stijgen(verkoopdruk).

Op sommige van deze belangrijke prijsniveaus komen meer transacties voor dan op andere prijsniveaus. Deze steun- en weerstandslijnen waarbij meer transacties plaatsvinden worden dikker getekend in de grafiek (let op: er zijn vier diktes beschikbaar). Kortom: hoe dikker de lijn, hoe meer transacties op dit prijsniveau, hoe sterker de steun of de weerstand was.

Dit voorbeeld toont de geautomatiseerde SupRes Sniper op een wekelijkse DAX-grafiek. De lijnen waar meer transacties plaatsvonden in vergelijking met de andere lijnen, zijn dikker. Dit duidt op een groter belang van deze niveaus.

SupRes Sniper: trading op basis van steun- en weerstandslijnen.

Bovendien heeft de SupRes Sniper een uniek mechanisme dat voorkomt dat er te veel lijnen in de grafiek worden getekend. De gebruiker kan aangeven dat alle individuele lijnen die binnen een bepaalde prijsklasse voorkomen als één lijn worden gecombineerd. Dit kan dankzij de parameter "Line precision" in de Designer Dialog.

In dit voorbeeld is de lijnprecisieparameter ingesteld op 20 tikken. Dit betekent dat alle lijnen die in een prijsbereik van 20 tikken worden gedetecteerd, als één enkele lijn worden weergegeven. De twee belangrijkste weerstands- en steunniveaus zijn duidelijk zichtbaar.

Steun- en weerstandslijnen tekenen.

Belangrijk: De kwaliteit van de steun- en weerstandslijnen groeit exponentieel mee met het tijdsframe. Zelfs als men in lagere tijdframes handelt, is het sterk aan te raden om steun- en weerstandsniveaus te gebruiken op basis van ten minste een 60-minuten grafiek of, nog beter, dag- of weekgrafieken.

Dit voorbeeld toont de SupRes Sniper op een daggrafiek van de Dow. Er is één duidelijk steun- en weerstandsniveau zichtbaar.

Technische analyse: steun- en weerstandslijnen.

Dit voorbeeld toont de SupRes Sniper op een 60-minuten grafiek van de Dow.

SupRes Sniper trading systeem voor NanoTrader

Installeer de SupRes Sniper (normaal 55 €, momenteel GRATIS voor alle klanten)

Toepassen in de praktijk

  • Open de grafiek van het instrument dat u wilt handelen.
  • Selecteer de SupRes Sniper in de map "WHS Store".
  • Pas indien nodig de parameters aan zoals hierboven beschreven.