Het DowHow Fibo pack van Markus Gabel

Het DowHow Fibo pack is een zeer complete trading methode. Deze methode wordt gebruikt door de Duitse trader en trading coach, Markus Gabel. DowHow Fibo steunt op vier peilers: de hoogstaande Dow Theorie van Charles H. Dow (Dow), de knowhow van Markus Gabel (How), de wiskundige reeks van Fibonacci (Fibo) en een serie omkeerpatronen die dienen als instapsignaal.

De module identifieërt elke trend, de stadia van elke trend (ook marktfasen genaamd) en toont alle prijsniveaus en patronne die gebruikt worden om posities te openen en te beheren. Kortom, het  DowHow Fibo pack is zeer comleet. Eigenlijk is het een modern oplossing om grafieken professioneel te analyseren op basis van de principes van de zeer gerespecteerde Charles Dow.

DowHow Fibo trading heeft meerdere voordelen:

  1. Automatisch herkennen van trends volgens de Dow Theorie.
  2. Automatisch herkennen van marktfasen.
  3. Instapsignalen op basis van omkeerpatronen.
  4. Automatisch tekenen van de Fibonacci prijsniveaus.
  5. Inzetbaar op alle markten en instrumenten.
  6. Inzetbaar in alle tijdseenheden (day trading, trading en swing trading).

Het  DowHow Fibo pack kan gebruikt worden in NanoTrader Free en NanoTrader Full.


Optie A: koop het DowHow Fibo pack in de store

Markus Gabel DowHow Fibo.

Optie B: koop het  DowHow Fibo pack + het Time Price Opportunities (TPO) tool in de store

Markus Gabel DowHow Fibo en TPO.

Het DowHow Fibo pack in detail

Dit voorbeeld toont de automatische trendlijnen. Groen is een markt met stijgende trend. Rood is een markt met dalende trend. De cijfers (1,2,3) zijn de markfasen van de trend. Het cijfer tussen haakjes is de marktprijs die overeenkomt met het moment waarop het trendpunt geïdentificeerd werd.

Markus Gabel DowHow Fibo.

De Dow Theorie wordt beschouwd als de basis van de modern technische analyse. Ze werd door Charles H. Dow (1851-1902), journalist en oprichter van The Wall Street Journal, gedistilleerd uit de meer dan 225 artikels over marktanalyse die hij voor zijn krant schreef.

De Dow Theorie onderscheidt verschillende soorten trend en stelt dat beleggers, die deze trends correct identificeren en analyseren, goede opportuniteiten kunnen vinden. De module kan deze trends identificeren.

Bovenop het automatisch herkennen van trends heeft Markus Gabel nog een zeer bekend en populair concept geïntegreerd: de Fibonacci prijsniveaus.

Dit voorbeeld toont de trendlijnen en de daaraan gekoppelde Fibonacci prijsniveaus. De Fibonacci niveaus staan rechts in de grafiek en worden eveneens automatisch berekend.

Markus Gabel DowHow Fibo.

Van de Dow Theorie wordt soms gezegd dat ze de aard of de natuur van de markt tracht te vinden. Het is dan ook logisch dat de DowHow Fibo ontwerper voor nog andere componenten met een natuurlijk element koos. De Fibonacci serie is één van de universele regels van de natuur. De laatste ‘natuurlijke’ component is de knowhow van Markus Gabel. Geloof het of niet, maar traders zijn ook natuurlijke wezens.

De instapsignalen worden gegeven door omkeerpatronen zoals Hamer, Doji en Shooting Star. Het DowHow pack detecteert deze patronen automatisch. Ze worden aangegeven door een gele achtergrond in de grafiek.

Deze twee voorbeelden tonen signalen gebaseerd op omkeerpatronen.

Markus Gabel DowHow Fibo.

Markus Gabel DowHow Fibo.

Notitie: Deze tool is ontworpen voor live trading. Door de complexe berekening van zowel entry als exit signalen, zullen de signalen in de backtest anders zijn en daarom slechts in zeer beperkte mate bruikbaar zijn.

Deze Engelstalige video geeft een goede indruk van de mogelijkheden die het DowHow Fibo pakket biedt. Het is sterk aangeraden dat gebruikers meer informatie gaan zoeken op de website van de ontwerper, Markus Gabel. Training en coaching door Markus Gabel zijn eveneens mogelijk.

 

Praktisch toegepast

  • Kies het instrument dat u wilt handelen en open de grafiek.
  • Open de "WHS Store" folder, selecteer Markus Gabel en dan DowHow Fibo.
  • Kies uw paper rekening of uw echte rekening.
  • NanoTrader Full. Als u semi-automatisch wil handelen (open posities manueel, sluit ze  automatisch), activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Als u volledig automatisch wil handelen, activeer dan AutoOrder in de grafiek.

Klik hier om het Markus Gabel DowHow Fibo pack in de store te kopen.

Klik hier om het Markus Gabel DowHow Fibo pack + het Time Price Opportunities (TPO) tool in de store te kopen.