Fibonacci toolspakket van SignalWorks

Beschrijving

Het pakket bestaat uit drie eigen Fibonacci indicatoren. Deze indicatoren werden ontwikkeld om het beste uit de Fibonacci niveaus te halen. De Fibonacci niveaus worden door veel traders gebruikt om toekomstige prijs ranges te tekenen.

Het pakket is gemaakt door SignalWorks eigenaar Lutz Engelland. Al meer dan een decennium ontwikkelt SignalWorks professionele strategieën, indicatoren en tools voor het NanoTrader platform. Dit innovatieve Fibonacci pakket bevat het volgende:

 • Fibonacci Retracement & Extension Tool: Retracements bepalen steun- en weerstandsniveaus. Zij worden gecreëerd door twee extreme punten op een grafiek te nemen en de verticale afstand te delen door de standaard Fibonacci verhoudingen.
 • Fibonacci Expansion Tool: Expansieniveaus bepalen de 'derde golf' van een koersbeweging. Het lijkt erg op het Fibonacci Retracement & Extension tool met de uitzondering dat de expansie wordt opgebouwd langs twee golven in plaats van één trendlijn.
 • Fibonacci Projection Tool: Prijs projecties gebruikt de Fibonacci ratio’s om prijsbewegingen te analyseren. Zij identificeren steun- en weerstandsniveaus. De tool is gebaseerd op de veronderstelling dat de marktprijs eerst een voorspelbaar deel van een beweging zal terugtrekken, waarna de marktprijs opnieuw zal bewegen in de oorspronkelijke richting van de beweging, en zal uitbreiden naar de geprojecteerde Fibonacci niveaus.

NanoTrader Full kan trading signalen genereren voor alle drie de tools.

Klik hier om het Fibonacci toolspakket te kopen

Dit voorbeeld toont de Fibonacci Retracement & Extension Tool en de relevante Fibonacci niveaus. Deze niveaus worden automatisch berekend zodra de trader het beginpunt en het eindpunt van de initiële rode lijn tekent.

Fibonacci Retracement & Extension Tool and the relevant Fibonacci levels

Dit voorbeeld toont de Fibonacci Expansion Tool en de voorgedefinieerde Fibonacci niveaus. Deze niveaus worden automatisch berekend zodra de trader het beginpunt en het eindpunt van de initiële groene lijn tekent.

Fibonacci Expansion Tool and the predefined Fibonacci levels
 

Hoe een Fibonacci indicator instellen?

Elke Fibonacci indicator wordt geleverd met een set parameters die de trader moet begrijpen om zijn indicator correct in te stellen. De parameters zijn verdeeld in twee categorieën:

 1. Fibonacci specifieke parameters (groen vak)
 2. Visualisatieparameters (oranje kader)

Dit voorbeeld toont de parameters voor de Fibonacci Expansion.

Parameters for the Fibonacci Expansion indicator

De Fibonacci specifieke parameters zijn:

 • Signal_OnOff: Activeert (=1) of deactiveert (=0) signalen in NanoTrader Full als de koers boven of onder de Fibonacci signaallijn komt.
 • BAR_1, BAR_2, BAR_3: Definitie van de zogenaamde "base swing" (een koersbeweging van een begin - naar een eindpunt) moet worden gedefinieerd via de "BAR" parameters. Met behulp van een mouse-over op de kaars kan de gebruiker de juiste staafindex van de kaars in de grafiek tonen.

In dit voorbeeld toont de tool tip het getal 950. Dus, de bar index van deze kaars is 950.

SignalWorks Fibonacci Tools Pack

 • EXP_CalcMode: Deze parameter wordt gebruikt om de Fibonacci trend te bepalen (auto = automatisch gedetecteerd op basis van de BAR parameters; up = opwaarts; down = neerwaarts).
 • EXP_1 - EXP_6: Bepaal de retracementniveaus van Fibonacci in procenten

De visualisatie gerelateerde parameters zijn:

 • Ratio_Label: Bepaalt of de labels op de Fibonacci niveaus alleen als percentages worden gegeven (=ratio only) of in combinatie met prijswaarden tussen haakjes (=ratio&price).
 • Ratio_Position: Stelt de positie van het label in (links, midden of rechts).
 • Ratio_SpaceH: Stelt de horizontale positie van het label in (een positieve waarde verplaatst het naar rechts en een negatieve waarde verplaatst het naar links).
 • Ratio_SpaceV: Past de verticale positie van het label aan (een positieve waarde verplaatst het label verder naar boven en een negatieve waarde verplaatst het label verder naar beneden).
 • Toon_Bar-Line: Activeert (=ja) of deactiveert (=nee) de visualisatie van de initiële swing lijnen.
 • Show_HighLight: Markeert het einde van de initiële swing lijnen en het begin van de tekening van de Fibonacci niveaus
 • Show_Expansion: Activeert (=ja) of deactiveert (=nee) het tekenen van de Fibonacci niveaus.
 • Show_Ratio: Activeert (=ja) of deactiveert (=nee) de visualisatie van het label.
 • Show_SigLevel: Activeert (=ja) of deactiveert (=nee) de visualisatie van het prijsniveau, waar een signaal kan worden gegenereerd.
 • Show_ToolTip: Activeert (=ja) of deactiveert (=nee) de indexering van de kaarsen.
 • MessageBox: Activeert (=ja) of deactiveert (=nee) een pop-up waarschuwing als de koers een nieuw Fibonacci niveau bereikt.
 • PlaySound: Activeert (=ja) of deactiveert (=nee) een geluidsalarm als de koers een nieuw Fibonacci niveau bereikt.
 • SendEmail: Activeert (=ja) of deactiveert (=nee) een e-mail alert als de koers een nieuw Fibonacci niveau bereikt.

Dit voorbeeld toont een trader die de Fibonacci Expansion indicator toepaste op een 30-minuten grafiek. Hij koos ervoor om het als signaal te gebruiken en genereerde een koop signaal toen de koers boven de signaallijn kwam.

Application of the Fibonacci Expansion indicator to a 30-minute chart

Klik hier om het Fibonacci toolspakket te kopen

 

Praktisch toegepast

 • Selecteer het instrument dat u wilt traden en open de grafiek ervan.
 • Ga in de WHS Store map naar SignalWorks en selecteer de tool die u wilt gebruiken.
 • Selecteer de “paper” of uw live account.
 • NanoTrader Full. Indien u semi-automatisch wenst te handelen (positie manueel openen, positie automatisch sluiten), activeer dan TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Indien u automatisch wenst te handelen, activeer dan AutoOrder in de grafiek.

Klik hier om het Fibonacci toolspakket te kopen