Pairs trading

Beschrijving

Pairs trading is een swing trading techniek op basis van trades met laag risico. Pairs trading wordt ook long-short trading genoemd omdat elke trade bestaat uit twee posities, één long en één short. Deze posities zijn ofwel twee aandelen ofwel een aandeel en een index (beursindex of sectorindex). Pairs trading is een strategie die door elke institutionele belegger toegepast wordt. Hedge fondsen hebben altijd een pairs trading fonds in hun gamma.

Pairs trading zoekt twee instrumenten waarvan de koers in tandem evolueert. Wanneer op een gegeven moment de koers van beide instrumenten niet meer in tandem evolueert (de ene stijgt, de andere daalt of de ene stijgt veel sterker dan de andere) gaan traders er vanuit dat dit een tijdelijk fenomeen is. De probabiliteit is hoog dat de twee instrumenten op een gegeven moment weer samenkomen. Op dat moment is het interessant om de stijger te shorten en de daler (of de zwakke stijger) te kopen. Een pairs trade is daarmee gebaseerd op de relatie tussen twee instrumenten. De evolutie van de markt zelf is van secundair belang. Daarom wordt ook wel eens de term market neutral trading gebruikt.

De strategie in detail

Het opsporen van interessante paren kan op heel gesofisticeerde wijze gebeuren d.m.v. correlatiecoefficienten (beta’s) en dergelijke meer. Dit soort van data mining is minder toegangkelijk voor de particuliere belegger. Met gezond verstand en enkele praktische tools komt men ook al ver. De logica dicteert dat er drie categorieën zijn waar gecorreleerde instrumenten frequent voorkomen: aandelen uit dezelfde sector, een aandeel versus zijn sectorindex of een aandeel versus zijn beursindex. De onderstaande grafieken komen uit WHS TechScan.

 

Pairs trading
Om de relatie tussen twee aandelen of een aandeel en een index in beeld te brengen, volstaat het om de koers van de ene te delen door de koers van de andere. Dit heet de relative performance. Dit v.b. toont de relatie tussen Air France en de CAC40 over de laatste 12 maanden. De trader zoekt periodes met hoge correlatie. Dit zijn periodes van minstens 2-3 maanden gedurende dewelke de relative performance zijwaarts evolueert in een nauwe range. Okt-Nov-Dec 2009 (groen trendkanaal) in dit voorbeeld.

Pairs trading
Daarna is het wachten op een uitbraak. De uitbraak moet krachtig genoeg zijn; minstens de hoogte van het trendkanaal voorgesteld door de grijze vlakken). Bij Air France : CAC40 is dit het geval eind januari 2010 (rode cirkel). De grafiek toont dat Air France proportioneel veel meer steeg. Air France was dus de te shorten positie versus een long positie op de CAC40. In dit geval dalen beide koersen. Wat er verdient wordt op Air France (rode pijl) maakt het verlies op de CAC40 (groene pijl) meer dan goed.

Het volgende voorbeeld zet twee pharmaceutische reuzen tegen elkaar af: Novartis en Glaxo. Gedurende zes maanden is de correlatie hoog (groen kanaal). Plots daalt Glaxo en accelereert Novartis. De uitbraak is fors genoeg om een pairs trading signaal te geven (rode cirkel). Glaxo is de te kopen positie en Novartis de short positie. Zoals verwacht evolueren de koersen terug naar een gecorreleerd niveau. Zowel op de short positie (rode pijl) als op de long positie (groene pijl) wordt er winst geboekt.
Pairs trading

Pairs trading
In dit voorbeeld wordt sportkledij fabrikant Adidas afgezet tegen de DAX. Gedurende vijf maanden is de correlatie hoog. Daarna versnelt Adidas zijn stijging. Bij de uitbraak (rode cirkel) wordt Adidas de short positie en de DAX de long positie. Zoals verwacht geeft Adidas terrein prijs. De short op Adidas levert winst op (rode pijl). De verwante long positie op de DAX levert noch winst noch verlies op (groene pijl).voorbeeld

Als extra indicatoren om de uitbraak te bevestigen kunnen eventueel een stochastics en/of de MACD gebruikt worden. De uitbraken vallen samen met elementen die belangrijk zijn voor deze indicatoren. In dit voorbeeld ligt de stochastics b.v. boven de belangrijke 80 drempel. Deze indicatoren kunnen ook gebruikt worden bij het bepalen van de uitstap.
Pairs trading

Aandacht: Het is cruciaal bij pairs trading dat beide posities even groot zijn. Als de ene positie b.v. 10.000 groot is, dan moet de andere positie dit bedrag zo dicht mogelijk benaderen. Het is mogelijk om met posities te werken in verschillende munten. Hou rekening met de wisselkoers om de grootte van de posities te bepalen. Hou er ook rekening mee dat in dit geval de ontwikkeling van de wisselkoersen gedurende de tijd dat de posities open zijn, het resultaat van de trade kunnen beïnvloeden.

Het geavanceerde NanoTrader platform heeft een zeer praktisch tool: compound symbols. Dit tool laat de trader toe de relative performance in real-time grafisch voor te stellen. De trader kan dan gemakkelijk de horizontale trendkanalen trekken en uitbraak alarmen instellen.

 

Besluit

Pairs trading is een vaste waarde die zijn plaats heeft in het arsenaal van de meeste institutionele beleggers. Voor de particuliere belegger is het dus zeker de moeite om deze techniek te bestuderen. Een pairs trade bestaat uit twee gerelateerde posities. Pair posities worden minder risicovol geacht dan posities op basis van de richting van de markt. In de WHS trading platformen zijn er tools om pair trades op te sporen en uit te voeren.