Bullish Engulfing patroon / Bearish Engulfing patroon

Bullish Engulfing kaarspatroon – Koopsignaal

Een Bullish Engulfing patroon bestaat uit twee kaarsen: een negatieve kaars (bearish/rood) met een klein lichaam, gevolgd door een positieve kaars (bullish/groen) met een groter lichaam. Het lichaam van de positieve kaars omvat dat van de negatieve kaars.

Bullish Engulfing pattern.

Aantal kaarsen : 2

Markt trend: Het patroon moet zich bij een dalende trend voordoen.
Dat kan wijzen op de eventuele start van een positieve trend.

Eerste kaars: Een negatieve kaars.

Tweede kaars: Een positieve kaars. Het lichaam omvat die van de negatieve kaars.

 

Bearish Engulfing kaarspatroon – Short sell signaal

Een Bearish Engulfing patroon bestaat uit twee kaarsen: een positieve kaars (bullish/groen) met een klein lichaam, gevolgd door een negatieve kaars (bearish/rood) met een groter lichaam. Het lichaam van de negatieve kaars omvat die van de positieve kaars.

Bearish Engulfing pattern.

Aantal kaarsen: 2

Markt trend: Het patroon moet zich bij een stijgende trend voordoen.
Dat kan wijzen op de eventuele start van een negatieve trend.

Eerste kaars: Een positieve kaars.

Tweede kaars: Een negatieve kaars. Het lichaam omvat die van de positieve kaars.

 

In het trading platform

Deze twee patronen zijn pas geldig als ze zich in een dalende of stijgende trend voordoen. Wanneer het NanoTrader platform patronen zoekt, houdt het rekening met de trend door gebruik te maken van de Zigzag trendindicator. Men kan echter ook zelf één of meer trendindicatoren toevoegen. Ze geven rechtstreeks in de grafiek de trend weer d.m.v. een gekleurde achtergrond. Op die manier wordt snel duidelijk welke patronen ook geldige trading signalen zijn.

In dit voorbeeld werden drie Bullish Engulfing patronen gedetecteerd. Zijn het allemaal geldige koop signalen? Dat hangt van de trend af. Het NanoTrader platform maakt dat snel duidelijk van zodra één of meer trendindicatoren worden toegevoegd.

Bullish Engulfing pattern gives free trading signals.

Zijn deze drie Bullish Engulfing patronen geldige koop signalen? Eenkel wanneer ze zich in een dalende trend voordoen.


Door, bijvoorbeeld, de populaire SuperTrend trendindicator toe te voegen, wordt het nog duidelijker of de markt zich in een stijgende (groene achtergrond) of dalende (rode achtergrond) trend bevindt.

Bullish Engulfing pattern filtered by SuperTrend indicator.

Twee van de patronen verschijnen in een dalende trend. Die twee patronen voldoen bijgevolg aan de criteria voor een geldig koop signaal.