Trading strategie: CMO DIPRETURN

Beschrijving

Een dip is een tijdelijke correctie in een bestaande trend. Dips bieden een opportuniteit met beperkt risico om in te stappen in een bestaande trend. De CMO DipReturn strategie detecteert en speelt in op intraday dips. Deze strategie werd ontwikkeld voor Forex trading. In het bijzonder de EUR/USD. CMO DipReturn kan echter ook worden toegepast op beursindexen en grondstoffen.

Geschikt voor : Forex (EUR/USD, ...) maar ook andere markten
Instrumenten :  Futures, CFD en Forex
Trading type : Day trading
Trading tempo : 1-2 Signalen per dag
De strategie : Video
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch
 

De strategie in detail

Instapsignalen worden gegeven door een speciaal aangepaste versie van trader-auteur Tushar Chande’s Momentum Oscillator. Deze indicator geeft veranderingen van richting duidelijk aan en kan dus gebruikt worden om te detecteren wanneer de markt uit een dip komt. Deze dipsignalen moeten echter nog goed gefilterd worden. Hiervoor gebruikt de strategie een zeer interessante combinatie van een trendfilter (TEMA) en een trendblokker (RAT). De strategie werkt in tijdseenheid 5 minuten.

De CMO

Naast de aanpassing van de  Chande Momentum Oscillator werden ook drempels geïntroduceerd om overgekochte (overbought) en oververkochte (oversold) situaties aan te geven. De waarden van deze drempels zijn respectievelijk +96 en -96. CMO waarden boven en onder deze drempels zijn extreme situaties en dus trading opportuniteiten. Wanneer de aangepaste CMO zich boven +96 drempel bevindt en terug eronder daalt is dit een short sell signaal. Omgekeerd, wanneer de CMO zich onder de -96 drempel bevindt en terug naar boven snijdt is dit een koopsignaal.  Dit zijn dus de dips die terug de richting van de trend inslaan. Merk op dat voor beide drempels dezelfde waarden gebruikt worden teneinde overoptimalisatie te vermijden.

Free trading strategy in NanoTrader : CMO DipReturn.

In dit voorbeeld zien we een koopsignaal wanneer de CMO de oversold drempel (-96) terug naar boven toe snijdt.


Zoals eerder vermeld moeten deze dipsignalen zorgvuldig gefilterd worden. De CMO DipReturn strategie gebruikt daarvoor zowel een trendfilter als een trendblokker. Elk dient een specifiek doel

 

De TEMA trendfilter

Voor deze strategie is het noodzakelijk dat intraday trends snel getoond worden. De Triple Exponential Moving Average (TEMA) trend filter is hiervoor geschikt. Deze filter is een reactief, snel voortschrijdend gemiddelde en daardoor uiterst geschikt als trendfilter voor intraday trading. Wanneer de marktprijs zich boven de TEMA bevindt is de trend positief. De achtergrond van de grafiek kleurt dan groen. Omgekeerd, wanneer de marktprijs zich onder de TEMA filter bevindt is de trend negatief. De achtergrond van de grafiek kleurt dan rood. De TEMA berekend over een week (1440 x 5-minuten) schijnt goede resultaten te geven.

Free trading strategy in NanoTrader : CMO DipReturn.

Deze grafiek toont de TEMA trendfilter (rode lijn). De achtergrond van de grafiek is groen wanneer de trend positief is en rood wanneer de trend negatief is.

 

De RAT trendblokker

De Ravema Adaptive Trend (RAT) blokker is een aangepaste versie van Tushar Chande's RAVI momentum indicator. Hoog momentum wijst op een sterke trend. Deze strategie vermijdt periodes met te sterke trend. Ze wil enkel instappen wanneer er een dip is en voor de trend terug aansterkt. De RAT blokker blokkeert signalen wanneer de trend te sterk is. De parameters zijn ingesteld op de klassieke 7 en 65 periodes met een speciaal 96 periodes exponentieel voortschrijdend gemiddelde als drempel. Wanneer de RAT blokker aan het blokkeren is, kleurt is achtergrond van de grafiek noch groen noch rood.

Free trading strategy in NanoTrader : CMO DipReturn.

In deze grafiek toont de TEMA trendfilter een positieve trend (groene achtergrond). Tweemaal geeft de RAT blokker echter aan (witte achtergrond) dat de trend te sterk is. Er verschijnen dan geen signalen.

 

Wanneer een positie openen?

Deze strategie is gebaseerd op het volgen van de bestaande trend. Een long positie wordt gekocht wanneer de aangepaste CMO (6 maal 5 minuten) terug boven de oversold drempel (-96) stijgt. Omgekeerd, een short sell positie wordt geopend wanneer de aangepaste CMO terug onder de overbought drempel (+96) daalt.

 

Wanneer een positie sluiten?

De CMO DipReturn strategie gebruikt zowel een trailing stop (schaduw stop) als een koersdoel. Beide zijn berekend op basis van de Average True Range (ATR) (5 maal de 24-periodes ATR). Zo wordt er met de intrinsieke volatiliteit van elk instrument rekening gehouden.

Aandacht. Deze strategie gebruikt een end of period (EOP) trailing stop. Dit betekent dat de markt buiten het stopniveau kan handelen zonder dat de positie gesloten wordt. Het is enkel de laatste prijs van de kaars die zal bepalen of de stop al dan niet geactiveerd wordt.

Een open positie wordt ook gesloten wanneer de aangepaste CMO door de tegenovergestelde drempel breekt. Deze uitstap komt het meest voor.

Free trading strategy in NanoTrader : CMO DipReturn.

Dit voorbeeld toont een trade op de EUR/USD future. Het koopsignaal wordt gegeven wanneer de CMO terug boven de oversold drempel (-96) stijgt. De TEMA trendfilter toont een positieve trend en de RAT blocker vindt de bestaande trend niet te sterk. De positie wordt gesloten met winst wanneer de CMO onder de tegenovergestelde, overbought drempel (+96) daalt.

 

Free trading strategy in NanoTrader : CMO DipReturn.

Dit voorbeeld toont een short sell signaal op de EUR/USD future. Het signaal wordt gegeven wanneer de CMO terug onder de overbought drempel (+96) daalt. De TEMA trend filter toont een negatieve trend en de RAT blocker vindt de bestaande trend niet te sterk. De positie wordt gesloten wanneer koersdoel bereikt wordt.

 

Free trading strategy in NanoTrader : CMO DipReturn.

Het aantal signalen via de CMO DipReturn strategie varieert van enkele per dag tot enkele per week. De backtest op 100 dagen lijkt veelbelovend.

 

Besluit

De CMO DipReturn strategie geeft day en swing trading signalen. Deze doordachte strategie werd ontworpen voor Forex trading (EUR/USD, GBP/USD …) maar kan ook gebruikt worden voor beursindexen (AEX, DAX ...) en commodities (olie, goud, zilver, ...) Er kan gewerkt worden met CFDs of futures. Dips zijn niet zeldzaam in markten met een trend. De kust zit in het weerhouden van de dipsignalen met het meeste potentieel. De CMO DipRetrun strategie doet dit op een intelligente en interassente manier d.m.v. een combinatie van een trendfilter (geeft de trend aan) en een trendblokker (geeft aan wanneer de trend te sterk is). Een interessante strategie.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:

  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.
  • Open een grafiek met de template study "WHS CMO DipReturn".
  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.