Trading strategie: Lefort indicatoren

Beschrijving

Eric Lefort is een Franse trader en de auteur van verscheidene boeken over traden. Hij maakt tevens deel uit van het team dat een Franse website voor actieve beleggers bestuurt. Eric Lefort geeft eveneens cursussen en coaching sessies. Zijn indicatoren zijn populair bij Franse traders.

De Lefort indicatoren zoals hier getoond vormen geen trading strategie. Het zijn stukken gereedschap die gecombineerd kunnen worden en die gebruikt kunnen worden voor het traden van alle instrumenten (aandelen, beursindexen, forex, olie, goud ...). De Lefort indicatoren kunnen gebruikt worden voor day trading en swing trading. Ze zijn beschikbaar in de WH SelfInvest trading platformen.

 

De REPULSE indicator

De Repulse is een indicator die gebruikt kan worden als basis voor beslissingen maar enkel indien de markt in een trend zit of indien er een koersopstoot is (nota: Lefort noemt dit een impuls). De indicator geeft "live" informatie indien het er naar uitziet dat de trend onderbroken zal worden. Divergenties in de verschillende Repulse indicatoren dwingen de trader om beslissingen te nemen betreffende open posities: stop verhogen of positie (gedeeltelijk) sluiten.

De indicator gebruikt drie horizonnen. Elke horizon heeft een verschillend doel. Nemen we bijvoorbeeld de Franse CAC40 (zie screenshot onder) beursindex in een 5 minuten tijdsperiode:
De Repulse(1) in rood, speurt naar impulsen, korte lineaire prijsbewegingen.
De Repulse(5) in blauw, kijkt naar opeenvolgende oscillaties, golven.
De Repulse(15) in groen, kijkt naar de grotere, lange termijn trend.

De taak van deze drie Repulse indicatoren is het moment aangeven waarop de trader een beslissing moet maken m.b.t. een open positie. Het moment om een beslissing te nemen is wanneer de drie convergeren of divergeren. Wanneer de drie Repulse indicatoren niet convergeren of divergeren, moet de trader geen beslissing nemen. Dit bouwt periodes van rust in gedurende het traden zodat de druk op de trader afneemt. Ook het psychologisch aspect is belangrijk in trading.

Trading strategie: Lefort indicatoren

In dit voorbeeld zijn er drie momenten waarop de Repulse indicatoren convergeren of divergeren. Elk van deze drie punten komt overheen met een cruciaal moment in de grafiek. Op deze momenten moet de trader een beslising nemen m.b.t. zijn stop of het (gedeeltelijk) sluiten van de positie..

 

De RETRACEMENT 90 (RET90) indicator

De Retracement indicator speurt naar trends en impulsen. Vooral de horizontale lijn van de Retracement is belangrijk. Deze lijn geeft het middenpunt van de range aan over de laatste 90 periodes. De horizontale lijn kan gebruikt worden als het lange termijn equilibrium. Het is een goed niveau rond hetwelke traders beslissingen kunnen nemen in geval van retracements (onderbreking van de trend), trend omkeringen of impulsen.

Trading strategie: Lefort indicatoren

In dit voorbeeld daalt de markt door de RET90 gedurende een positieve trend. De trend zet zich pas verder rond 13.30 uur wanneer de markt weer boven de RET90 stijgt. Dit kan b.v. een koop signaal zijn.

 

De STPMT indicator

STPMT is kort voor La Stochastique Pondérée Moyen Terme oftewel de op middellange termijn gewogen stochastics. De STPMT indicator tracht de trader te helpen met zowel het bepalen van de richting van de markt als het bepalen van een goed instap moment (timing van de markt).

De STPMT indicator helpt de trader door:

  • Het aangeven van de trend.
  • Het aangeven van een richting verandering in de trend.
  • Het aangeven van goede momenten om posities te openen of te sluiten.
  • Dit wordt aangegeven door de oscillaties van de STPMT rond de gemiddelde STPMT.

Trading strategie: Lefort indicatoren

In dit voorbeeld worden de STPMT (rode lijn) en de gemiddelde STPMT (blauwe lijn) aangegeven. De stippellijnen zijn de componenten van de STPMT. Deze stippellijnen zijn niet van belang. De gemiddelde STPMT geeft dede richting aan van de markt. Als deze lijn stijgt, kan er ingestapt worden of kunnen open posities behouden worden. Wanneer de gemiddelde STPMT stijgt én de STPMT ligt onder de gemiddelde STPMT kan er ingestapt worden (groene ovalen op de grafiek).

 

De CYCLE indicator

De Cycle indicator wordt gedistileerd uit de STPMT. Volgens auteur Lefort geeft deze indicator duidelijker koop en short sell signalen aan. In tegenstelling tot de STPMT geeft de Cycle indicator geen informatie over de trend van de markt.

De Cycle indicator zou een grote hulp zijn bij het time van in- en uitstappen omdat de trader duidelijker de doorsnee lengte van een oscillatie rond het gemiddelde kan visualiseren.

Trading strategie: Lefort indicatoren

Op deze manier kan de tijd-as gebruikt worden om zowel een voordelige prijs als een voordelig instap moment te bepalen.

 

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full:

  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.
  • Open een grafiek.
  • Voeg via het Designer venster de Eric Lefort indicatoren toe WHS EL REPULSE, WHS EL RET90, WHS EL STPMT of WHS EL CYCLE