Trading signaal: creëer uw eigen kaarspatronen

Beschrijving

Zoals de eerste versie van dit signaal, stelt de tweede versie traders in staat om eigen kaarspatronen te definiëren, bestaande uit 1 tot 4 kaarsgroepen. Iedere kaarsgroep heeft vastgelegde karakteristieken zoals aantal kaarsen, groepsrichting, kleur van de kaarsen, en relatieve grootte van de groep.

Het nieuwe aan de tweede versie van dit signaal is dat deze versie de trader in staat stelt om het aantal kaarsen per groep te variëren. Bijvoorbeeld, waar in de eerste versie een groep werd gedefinieerd door bv. 2 kaarsen, dan werd dit als 2xxx gecodeerd. In de tweede versie is het mogelijk om de aantalkeuze uit te breiden naar bv. groepen van 1 tot 2 kaarsen. Dit wordt in versie 2 als volgt gecodeerd: 12xxx.

Samenvattend, maakt de tweede versie het mogelijk meer signalen met gelijkaardige eigenschappen te omvatten door middel van een code.


Categorie : Patronen
Componenten : Kaarsen
Tijdseenheid : Alle
Geschikt voor koop signalen : Ja
Geschikt voor short sell signalen : Ja

Een kaarspatroon wordt gedefinieerd in twee stappen. In de eerste stap selecteert de trader de trading uren en het signaal type (koop of short sell). In de tweede stap bepaalt de trader het aantal en de samenstelling van de kaarsgroepen die hij zoekt. Zoals steeds worden deze parameters ingesteld in het Designer Dialoog venster.

Stap 1

Definieer de trading uren. De trading uren worden gedefinieerd d.m.v. een starttijd en een stoptijd. Indien u enkel uw kaarspatroon wil detecteren in de voormiddag, kan u, bijvoorbeeld, instellen: 0900 tot 1200. Zet deze instelling op 0 en 2359 indien de trading uren voor u niet relevant zijn.


Trading signaal: creëer uw eigen kaarspatronen

Definieer het alarmtype. Wanneer een signaal wordt getriggerd is het mogelijk om een bericht op uw scherm te krijgen, een geluid af te spelen of een e-mail te laten sturen. Deze drie alarmen zijn standaard uitgeschakeld, d.w.z. de parameter is op 0 ingesteld. Om de alarmen te activeren moet de waarde naar 1 worden veranderd.


Trading signaal: creëer uw eigen kaarspatronen

Definieer het signaal type. Een signaal kan een koop- of verkoopsignaal zijn. Een koopsignaal wordt met 1 gecodeerd, een verkoopsignaal met 2.

Trading signaal: creëer uw eigen kaarspatronen

Stel de sensitiviteit van de kaarsgroepgrootten in. Hoe hoger de sensitiviteit, hoe meer signalen worden herkend.

Trading signaal: creëer uw eigen kaarspatronen

Stap 2

Stel het aantal groepen in, tot maximaal 4. Groep 1 is de oudste groep, groep 4 de meest recente. De verschillende groepen worden door verschillende grijstinten in de chart-achtergrond weergegeven.


Trading signaal: creëer uw eigen kaarspatronen

Dit voorbeeld toont vier groepen met 1 kaars elk.


Het is niet nodig om 4 groepen te definiëren. Het is mogelijk om zich te beperken tot 3, 2 of zelfs 1 groep. Bv. indien u slechts drie groepen wenst te gebruiken, deactiveert u de eerste groep met code 0.

Definieer de kaarsen in iedere groep. Kaarsen in een groep worden met vier parameters ingesteld.

Het aantal kaarsen in een groep. Een groep kan maximaal 9 kaarsen bevatten.
11: 1 kaars in de groep
22: 2 kaarsen in de groep

99: 9 kaarsen in de groep

Een groep kan eveneens een variabel aantal kaarsen bevatten, zoals onderstaand:
12 : 1 tot 2 kaarsen in de groep
25 : 2 tot 5 kaarsen in de groep

79 : 7 tot 9 kaarsen in de groep

De richting van de groep. De richting van een groep wordt bepaald door de openingskoers van de eerste kaars in de groep en de slutingskoers van de laatste kaars in de groep. 1: een stijgende richting (sluitingskoers > openingskoers) 2: een dalende richting (sluitingskoers < openingskoers)
0: parameter niet relevant, groep mag stijgen of dalen

De richting van de kaarsen.
1: enkel positieve kaarsen
2: enkel negatieve kaarsen
0: parameter niet relevant, groep mag stijgende en dalende kaarsen bevatten

De richting van de groep. Deze parameter kan ingesteld worden tussen 0 en 9. Zet de groep met de grootste kaarsen altijd op 9. Dit is het referentiepunt voor de andere groepen. De grootte van een groep wordt bepaald door de hoogste en de laagste koers van de kaarsen in de groep. Indien u de volgende groep op, bijvoorbeeld, 8 zet, dan geeft u aan dat de grootte van die groep ongeveer 8/9 van de grootte van de referentiegroep moet zijn (opm.: in realiteit zoekt het systeem 8/9 +/- 30%; precies 8/9 zou te beperkend zijn). Zet deze parameter op 0 indien de relatieve grootte van de groepen voor u niet van belang is. 1-9: relatieve grootte van de kaarsgroepen waarbij 9 steeds de grootste groep moet zijn
0: de grootte van de kaarsen in de kaarsgroepen is niet relevant
Deze vier parameters worden gecombineerd in een cijfer bestaande uit vier nummers.

Voorbeeld 1. U wenst alle kaarspatronen te vinden die bestaan uit vier opeenvolgende positieve (groene) kaarsen. U wenst dat deze kaarsen ongeveer even groot zijn. Definieer vier groepen met elk één kaars. De richting van elke groep is stijgend. Elke groep bevat dus één stijgend kaars. Dit geeft reeds als cijfercode 1111x. Gegeven dat u wenst dat alle kaarsen ongeveer even groot zijn, wordt de volledige code 11119.

Trading signaal: creëer uw eigen kaarspatronen

Voorbeeld 2. U wenst alle kaarspatronen te vinden die bestaan uit een Doji (kaars zonder lichaam) gevolgd door drie positieve (groene) kaarsen. Definieer twee groepen. De ene voor de Doji. De andere voor de drie groene kaarsen. Merk op dat een Doji altijd de cijfercode 1100x heeft. De codes voor de twee groepen zijn dan 11000 en 33110.

Trading signaal: creëer uw eigen kaarspatronen

Voorbeeld 3. U wenst 2 tot 4 negatieve (rode) kaarsen gevolgd door 1 of 2 positieve (groene) kaarsen te vinden.  Definieer de twee groepen.  Een groep voor de negatieve kaarsen, en een groep voor de positieve kaarsen.  Indien de relatieve hoogte van de groepen niet relevant is, zijn de codes 24220 en 12110.

Trading signaal: creëer uw eigen kaarspatronen

Voorbeeld 4. Zoals in voorbeeld 3, wenst u 2 tot 4 negatieve (rode) kaarsen gevolgd door 1 of 2 positieve (groene) kaarsen.  Echter, in dit voorbeeld, wenst u dat de positieve groep tweemaal de grootte van de negatieve groep heeft.  Hiervoor moet de code verandert worden naar 24224 en 12118.

Trading signaal: creëer uw eigen kaarspatronen
 

Wanneer een positie openen?

Een koop signaal verschijnt wanneer het door u gedefinieerde kaarspatroon verschijnt. Een verkoop signaal verschijnt wanneer het door u gedefinieerde kaarspatroon verschijnt.

Ter herinnering: met Tactic orders kunnen deze signalen op eenvoudige wijze en zonder programmeren geautomatiseerd worden.