Trading signaal: neem een positie in op basis van een bullish break-out

Beschrijving

Dit signaal is door Eric Lefort, de beroemde Franse autheur en trader, ontwikkeld.  Dit signaal maakt het mogelijk een positie in te nemen wanneer de koers een bearish- of horizontale lijn opwaarts kruist. Dit signaal is enkel bullish.

Categorie : Trend omkering en trend hervatting
Componenten : Trendlijn
Tijdseenheid : Alle
Geschikt voor koop signalen : Ja
Geschikt voor short sell signalen : Nee

Dit signaal tracht zwarte neerwaartse of horizontale trend lijnen te traceren tussen twee koerspieken, aan hand van preciese, configureerbare criteria. Wanneer een trendlijn is bevestigd, zal een groene lijn over een aantal perioden getekend worden.

De parameters worden standaard zo ingesteld dat zo veel mogelijk trendlijnen worden getekend. Het is raadzaam de signalen op een chart weer te geven en dan met onderstaande parameters te spelen om te leren welke trendlijn het best aangepast kan worden:

StartTime : Aanvang van de periode voor activatie van het signaal (bv.: 900 voor 9 a.m.)
EndTime : Einde van de periode van activatie van het signaal (bv.: 1845 voor 18.45 p.m.)
MessageBox : 1 = toon een bericht bij een signaal
PlaySound : 1 = speel een geluid af bij een signaal
SendEmail : 1 = stuur een e-mail bij een signaal
Smooth : Aantal kaarzen nodig om piek te vormen
Mini : Minimum aantal kaarzen tussen twee pieken
Maxi : Maximum aantal kaarzen tussen twee pieken
Prolong : Aantal kaarzen om een groene lijn te vormen
MaxHighInclination : Maximum inclination of the line
MinHighInclination : Maximale helling van de lijn
EntryStrategy : 0 = geen entry, 1 = entry indien break-out bij close, 2 = entry bij de close van de kaars indien de break-out gedurende de kaars plaatsvindt
DifferEntry : Entry uitgesteld door het hier vermelde aantal kaarzen
 

Wanneer een positie openen?

Een koopsignaal wordt getriggered indien de koers boven de groene lijn sluit na een opwaarts kruisen. Een signaal is te herkennen door de aanwezigheid van een verticale, grijze band.

Automatic trading signal
In dit voorbeeld, werden vijf trendlijnen getekend in de chart. Enkel de eerste drie trendlijnen leidden tot koopsignalen. Koersen kruisten of sloten niet boven de laatste twee trendlijnen, waardoor er geen signalen werden gegenereerd.

Merk op dat met dit type signaal het mogelijk is om een positie aan de voet van een bullish trend reversal te openen (signaal #1) én tijdens een bullish progressie (signalen #2 en #3). Het systeem is ook effectief om verliezende posities te beperken tijdens neerwaartse trends (signalen #4 en #5).