Trading signaal: maak je eigen kaarspatronen

Beschrijving

Dit signaal laat traders toe eigen kaarspatronen te definiëren en te visualiseren.


Categorie : Patronen
Componenten : Kaarsen
Tijdseenheid : Alle
Geschikt voor koop signalen : Ja
Geschikt voor short sell signalen : Ja

Een kaarspatroon wordt gedefinieerd in twee stappen. In de eerste stap selecteert de trader de trading uren en het signaal type (koop of short sell). In de tweede stap bepaalt de trader het aantal en de samenstelling van de kaarsgroepen die hij zoekt. Zoals steeds worden deze parameters ingesteld in het Designer Dialoog venster.

Stap 1

Definieer de trading uren. De trading uren worden gedefinieerd d.m.v. een starttijd en een stoptijd. Indien u enkel uw kaarspatroon wil detecteren in de voormiddag, kan u, bijvoorbeeld, instellen: 0900 tot 1200. Zet deze instelling op 0 en 2359 indien de trading uren voor u niet relevant zijn.


Setting trading times

Definieer het signaal type. Een signaal kan ofwel een koop of een short sell signaal zijn. Een koop signaal is 1. Een short sell signaal is 2.


Buy or sell signal

Stap 2

Definieer het aantal kaarsgroepen. Een patroon kan bestaan uit maximaal vier kaarsgroepen. Groep 1 is de oudste groep. Groep 4 is de meest recente groep. Groepen worden visueel onderscheiden door grijze achtergronden in de grafiek.


Steve Nison candles

Dit voorbeeld toont vier groepen die elk één kaars bevatten.Het is niet verplicht vier groepen te definiëren. U kan zich beperken tot drie, twee of zelfs één groep. Indien u, bijvoorbeeld, drie groepen wenst, zet dan de code van groep 1 op 0.


Definieer de kaarsen in elke groep. De kaarsen worden gedefinieerd d.m.v. vier parameters.

Het aantal kaarsen in een groep. Een groep kan maximaal 9 kaarsen bevatten.
1: één kaars in de groep
2: twee kaarsen in de groep

9: negen kaarsen in de groep

De richting van de groep. De richting van een groep wordt bepaald door de openingskoers van de eerste kaars in de groep en de slutingskoers van de laatste kaars in de groep.
1: een stijgende richting (sluitingskoers > openingskoers)
2: een dalende richting (sluitingskoers < openingskoers)
0: parameter niet relevant, groep mag stijgen of dalen

De richting van de kaarsen.
1: enkel positieve kaarsen
2: enkel negatieve kaarsen
0: parameter niet relevant, groep mag stijgende en dalende kaarsen bevatten

De grootte van de kaarsgroepen. Deze parameter kan ingesteld worden tussen 0 en 9. Zet de groep met de grootste kaarsen altijd op 9. Dit is het referentiepunt voor de andere groepen. De grootte van een groep wordt bepaald door de hoogste en de laagste koers van de kaarsen in de groep. Indien u de volgende groep op, bijvoorbeeld, 8 zet, dan geeft u aan dat de grootte van die groep ongeveer 8/9 van de grootte van de referentiegroep moet zijn (opm.: in realiteit zoekt het systeem 8/9 +/- 40%; precies 8/9 zou te beperkend zijn). Zet deze parameter op 0 indien de relatieve grootte van de groepen voor u niet van belang is. 1-9: relatieve grootte van de kaarsgroepen waarbij 9 steeds de grootste groep moet zijn 0: de grootte van de kaarsen in de kaarsgroepen is niet relevant.
Deze vier parameters worden gecombineerd in een cijfer bestaande uit vier nummers.

Voorbeeld 1. U wenst alle kaarspatronen te vinden die bestaan uit vier opeenvolgende positieve (groene) kaarsen. U wenst dat deze kaarsen ongeveer even groot zijn. Definieer vier groepen met elk één kaars. De richting van elke groep is stijgend. Elke groep bevat dus één stijgende kaars. Dit geeft reeds als cijfercode 111x. Gegeven dat u wenst dat alle kaarsen ongeveer even groot zijn, wordt de volledige code 1119.

Free trading signals based on candle patterns

Voorbeeld 2. U wenst alle kaarspatronen te vinden die bestaan uit een Doji (kaars zonder lichaam) gevolgd door drie positieve (groene) kaarsen. Definieer twee groepen. De ene voor de Doji. De andere voor de drie groene kaarsen. Merk op dat een Doji altijd de cijfercode 100x heeft. De codes voor de twee groepen zijn dan 1000 en 3110.

Doji candle trade signal

Voorbeeld 3. U wenst alle kaarspatronen te vinden die bestaan uit drie negatieve (rode) kaarsen, gevolgd door twee positieve (groene) kaarsen. Definieer twee groepen. De ene voor de negatieve kaarsen. De andere voor de positieve kaarsen. Indien de relatieve grootte van de groepen voor u niet van belang is, zijn dit de codes 4229 en 2110.

Trade signals based on candle patterns

Voorbeeld 4. Net zoals in Voorbeeld 3 wenst u drie negatieve kaarsen gevolgd door twee positieve kaarsen te vinden. Deze keer wenst u echter dat de groep positieve kaarsen maar half zo hoog (4/9) is als de groep negatieve kaarsen. Nu de relatieve grootte wel van belang is, zijn de codes 4229 en 2114.

Program candle patterns for trading signals
 

Wanneer een positie openen?

Een koop signaal verschijnt wanneer het door u gedefinieerde kaarspatroon verschijnt. Een short sell signaal verschijnt wanneer het door u gedefinieerde kaarspatroon verschijnt.

Ter herinnering: met TacticOrders kunnen deze signalen op eenvoudige wijze en zonder programmeren geautomatiseerd worden.