Buy stop en stop loss
Met welk platform traden.

STOP ORders en meer

De sleutel tot succes

Stop orders zijn zeer belangrijk in iedere trading strategie. Geen enkele andere broker biedt meer stop order types dan WH SelfInvest. Er zijn meer dan 15 stop loss orders beschikbaar. Er zijn ook buy stop orders, op tijd gebaseerde orders (bijv. orders die maar tussen bepaalde tijdstippen geldig zijn) etc.

  Meer stop orders dan om het even welke andere broker.

  Meer order types dan elke andere broker.

  Gegarandeerde stops beschikbaar, maar niet verplicht.

  Stops kunnen op trendlijnen en trendkanalen geplaatst worden.

  Indicatoren kunnen als stops gebruikt worden.

  Geen programmeren vereist. Alles GRATIS.


"Ik ben totaal onder de indruk van de mogelijkheden die NanoTrader biedt." – A.G. 

De trailing stop

De trailing stop of schaduwstop.

Het trailing stop order verhoogt zijn trigger niveau wanneer de markt stijgt. Het trigger niveau volgt de marktkoers. Als de koers neerwaarts of zijwaarts gaat, dan blijft de stop ongewijzigd. De afstand tussen de marktkoers en het trigger niveau wordt bij aanvang al bepaald in de instellingen van de trader.

Dit voorbeeld toont de trailing stop die zijwaarts opschuift wanneer de markt zijwaarts beweegd. Wanneer de koers stijgt, dan klimt de trailing stop mee naar omhoog.

Tip: in NanoTrader is het mogelijk om de eenheid van de instelbare afstand van de stoporders  in te stellen op basis van de prijs, percentage of volatiliteit. E.g. wanneer de trader 0,25 percent instelt, dan zal de stop op een afstand van 0,25% van de marktkoers geplaatst worden. 

De time stop

Een tijdstop.

Het time stop order is in feite een tijdsbegrenzing. Als een positie niet gesloten is geweest binnen een tijdsspanne van een door de trader bepaald aantal perioden, dan grijpt de time stop in door aan marktkoers te sluiten op dat moment.

In dit voorbeeld is de positie automatisch gesloten na 15 candles (perioden).

Tip: de time stop wordt vaak gecombineerd met andere stop(s) om de positie ook te beschermen nog voor de tijdslimiet van de time stop verlopen is.

Tip: time stops worden vaak gebruikt in break-out strategieën die vaak hun grootste winst boeken onmiddellijk in de eerste candle.

De indicator stop

Het indicator stop order (gebaseerd op een indicator).

Iedere indicator en combinaties van verschillende indicatoren kan op zich ook als indicator stop gebruikt worden. De NanoTrader vergelijkt continu alle door u geselecteerde stops en zorgt ervoor dat steeds de veiligste als actieve stop geldt. Alweer een unieke functionaliteit van NanoTrader.

In dit voorbeeld is de crossing moving average indicator gebruikt. De positie werd automatisch uitgestopt van zodra de fast moving average de slow moving average neerwaarts gekruisd heeft.

Video: een snelle en eenvoudige manier om aan geautomatiseerde trading te doen op basis van technische indicators is door de Tactic Orders te gebruiken.

De trendlijn en trendkanaal stop

Het trendlijn stop order.

Er kunnen stop orders op trendlijnen en trendkanalen geplaatst worden.

In dit voorbeeld is het stop order geplaatst op een trendkanaal. De stop volgt automatisch het trendkanaal mee naar boven. Als de marktprijs terugvalt, buiten het trendkanaal dan wordt de positie automatisch uitgestopt. Alweer een unieke functionaliteit binnen NanoTrader.

Tip: het stop order volgt stapsgewijze omdat het op verhandelbare prijsniveau’s moet worden geplaatst. Bv. Deze future noteert in ticks van 0,5.

De fixed stop (click stop)

Het stop order met een vaste stop.

De fixed stop, of click stop zoals hij in NanoTrader heet, is het klassieke stop loss order. De trader stelt een prijsniveau in en wanneer de markt dit niveau bereikt, dan wordt een market order gestuurd.

In dit voorbeeld is de marktkoers 1,37979. Indien de koers daalt en het uiteindelijk het stop niveau (1,37590) zal halen, dan zal er automatisch een market order gestuurd worden.

Tipin NanoTrader kan de trader zijn stop order in de chart verschuiven naar een ander prijsniveau. :

De lineaire stop

Het lineaire stop order.

De lineaire stop is een stop order waarbij het startniveau automatisch aangepast wordt met een bepaalde waarde naarmate de tijd vordert.

In dit voorbeeld heeft de trader ingesteld dat de stop moet aangepast worden met 2,5 punten na iedere periode. Sommige traders verkiezen de lineaire stop boven de trailing stop omdat deze nooit zijwaarts gaat, ook niet als de markt dat doet.

Tip: NanoTrader kan alle soorten stops automatisch plaatsen, ook wanneer u manueel de positie opent.

De break-even stop

Het break-even stop order

De break-even stop is een stop die automatisch opschuift tot een bepaald niveau bereikt is. Voor dit niveau bereikt is, dan werkt hij al seen trailing stop. De trader bepaalt zelf het niveau vanaf waar de stop ophoudt met volgen. Dit niveau moet gelijk of gunstiger zijn dan de instapkoers, vandaar zijn naam break-even stop.

In dit voorbeeld is het stop niveau vastgesteld op 5 ticks boven de instapkoers (dunne groene lijn aangegeven door de pijl).

Tip: in NanoTrader maken de zogenaamde Tactic knoppen het mogelijk een werkende stop onmiddellijk te converteren naar een stop van een ander type. :

De periods high-low stop

Trading: het periods high-low stop order.

De periods high-low stop order is een stop order met een stop niveau dat gebaseerd is op de laagste (of hoogste) prijs over een bepaalde tijdsspanne.

Dit voorbeeld toont een long positie. Het stop niveau (rode lijn) wordt automatisch aangepast naar de laagste prijs van de afgelopen 10 perioden. Deze laagste prijsniveau’s worden aangegeven door de stippellijnen.

Tip: this particular stop order often increases the profitability of a trading strategy. It is not very well-known although it is often used by professional traders. It tends to pay to experiment with this stop order when testing a strategy.

De kasedev stop

Trading; het kasedev stop order.

De kasedev stop berekent een nieuw stop niveau bij het beëindigen van iedere periode. Het niveau wordt berekend op basis van de marktvolatiliteit.

Dit voorbeeld illustreert hoe de stop snel naar boven volgt wanneer er hoge volatiliteit is en traag stijgt wanneer er weinig volatiliteit is.

Tip: net zoals de periods high-low stop is de kasedev stop maar weinig bekend onder private traders. Het niettemin de moeite om ermee te experimenteren. Vergeet ook niet dat iedere klant een gratis permanente demo account krijgt om mee te experimenteren!


Traden: demo rekening.


De average price stop

Trading: het average price stop order.

De average price stop plaatst het stop niveau op de gemiddelde instapkoers van de positie. Een trader die zijn positie stapsgewijze heeft opgebouwd kan zijn stop op de gemiddelde instapkoers zetten door op de Tactic order knop de te klikken. Dit kan hij herhalen iedere keer er een nieuwe positie wordt toegevoegd.

In dit voorbeeld werden er twee posities gekocht, in twee stappen. De stop staat op de gemiddelde aankoopprijs van de twee posities.

Tip: enkele klik op de  Tactic buttons is de meest sufficient manier om dit ordertype te plaatsen.

De parabolic stop

Trading: het parabolic stop order.

De parabolic stop plaatst het stop niveau dichter en dichter bij de koers naarmate de tijd verstrijkt. De trader beslist de vorm van de parabola door zowel de horizontale als de verticale beweging in te stellen.

Dit voorbeeld toont duidelijk de typische versnelling en vorm van de parabola naarmate de tijd verstrijkt.

Tip: om de efficientie van de  parabolic stop te verzekeren is het belangrijk om tijd en beweging correct in te stellen.

De BEtrail stop

Trading: het BETrail stop order.

De BEtrail stop (break-even trailing stop) is bijna een complete trading strategie op zichzelf. De trader stelt drie prijsniveau’s voor consecutieve stop orders. Het eerste stop order, een klassieke vaste stop, wordt automatisch geplaatst wanneer de positie geopend wordt. Wanneer de markt boven de instapprijs stijgt, wordt de stop automatisch opgetrokken naar de instapprijs of, indien gewenst, een beetje erboven. Tenslotte, als de markt nog verder stijgt, wordt de stop geconverteerd in een trailing stop.

Dit voorbeeld toont het initiële vaste stop order (1), het break-even stop order aan de instapprijs (2) en het uiteindelijke trailing stop order (3).

Tip: dit stop order kan in de Express folder gevonden worden.

Het tijdstip stop order (flat filter)

Trading de falt filter (tijdstip stop order).

Het tijdstip stop order, meestal flat filter genaamd, sluit een open positie aan de marktprijs op een specifiek moment. De trader kan ook een eind tijdstip ingeven. Tot dit tijdstip bereikt wordt, kan geen nieuwe positie automatisch geopend worden.

Dit voorbeeld toont een flat filter die een positie sloot om 18.00 uur. De flat filter kleurt de achtergrond van de grafiek vanaf het begin (moment waarop de positie gesloten wordt) tot het eind tijdstip (moment waarna opnieuw posities geopend kunnen worden).

Tip: deze stop kan gevonden worden in de Timed Exits and Filters folder. Het wordt vaak door traders gebruikt om overnight posities te vermijden. Ze stellen de eindtijd net voor sluiting van de markt en NanoTrader sluit de positie automatisch.

Orders op basis van tijd

Een order dat alleen geldig is tijdens bepaalde uren van de dag? Een positie skuiten op een bepaald tijdstip? Alles is mogelijk en makkelijk in NanoTrader.

BRACKET ORDERS & ORDERS VIA de grafiek

Bescherm uw posities (voorwaardelijke orders)

Trading: bracket orders en orders via de grafiek.
Door de Buy of Sell knoppen in de grafiek aan te klikken, opent het order ticket. Deze trader plaats een market order. Door "Voeg voorwaardelijke Orders" aan te vinken, wordt het platform opgedragen om automatisch een target en een stop mee te plaatsen. Deze worden door de rode horizontale lijnen aangeduid.

Het is dan mogelijk om deze lijnen in de grafike te verplaatsen. In dit voorbeeld heeft de trader een weerstandslijn in de grafiek als target geselecteerd en een steunlijn als stop.

Als één van beide orders wordt uitgevoerd, dan wordt het overige order verworpen op basis van het zogenaamde 'OCO', one cancels other, principe.

Orders via de grafiek

Orders kunnen geplaatst worden via de grafiek. Zie hoe grafiek orders, indicator orders, trade wizard orders ... geplaatst worden.

Trailing target orders

Haal de maximale winst uit uw positie!

Trading: Trailing Target Orders.

Het trailing target order trekt het profit target order naar boven wanneer de markt stijgt. Geen enkele andere broker heeft dergelijk soort van trailing target orders.

In dit voorbeeld opent de trader een long positie. Er wordt vervolgens een profit target (groene lijn) op de Bollinger Band geplaatst. De markt stijgt behoorlijk sterk. Juist voordat de profit target bereikt is, wordt de trailing target opgetrokken waardoor de trader meer winst zal nemen op zijn trade.

Meer informatie over trailing target orders.

Posities op- en afbouwen

Meerdere stops en targets

Trading: posities opbouwen en afbouwen.

Vele ervaren traders openen en sluiten stapsgewijs hun posities. NanoTrader is het enige trading platform dat weet om te springen met trading strategieën waarin in meer dan twee stappen gewerkt wordt.

NanoTrader is ook het enige platform dat in staat is om automatische aanpassingen te doen aan de ordergroottes nadat posities deels gesloten of geopend werden.

In dit voorbeeld kocht de trader bought vier contracten. Eentje ervan bereikt de profit target. De drie andere contracten hebben elk hun eigen andere profit target (groen). Het stop order (rood) heeft automatisch diens ordergrootte aangepast van vier naar drie.

Safety Net

Intelligent automatisch handelen

NanoTrader Safety Net.

Safety Net (te vinden in de Filters folder bij de indicatoren) stopt de automatische handel en sluit een positie wanneer aan een voorwaarde voldaan wordt. De trader kan deze vier voorwaarden individueel of gecombineerd gebruiken.

  • Een maximaal verlies wordt bereikt.
  • Een maximale winst wordt bereikt.
  • Een maximale drawdown wordt bereikt.
  • Een maximale drawdown wordt bereikt nadat eerder een minimum winst bereikt werd.

Demo traden