ON-LINE AANVRAAG TOT REKENING-OPENING

Om uw aanvraag tot rekening-opening rechtstreeks te laden via dit beveiligd kanaal, moet u scans of foto’s (formaat .pdf, .jpg of .png) van de volgende 3 documenten klaar hebben:

1. De aanvraag tot rekening-opening formulieren
Download de aanvraag tot rekening-opening van het kantoor waar u een rekening wenst te openen:
België, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg. Druk de formulieren af, vul ze in en onderteken ze.

2. Een adresbewijs
Als bewijs van adres kunnen dienen: een nutsrekening (water, gas, electriciteit), een telefoonrekening (enkel vaste lijn, niet mobiele telefoon), een bankuittreksel met naam en adres, en een officieel document zoals een uittreksel uit het bevolkingsregister. Opgelet, de datum op het adresbewijs mag niet ouder zijn dan drie maanden.

3. Een identiteitsbewijs
Als bewijs van identiteit kunnen dienen: een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Indien u een identiteitskaart laadt, gelieve voor- en achterkant te laden. Indien u een paspoort laadt, gelieve ook de pagina met uw handtekening te laden. Een identiteitsbewijs dat niet langer geldig is, kan niet aanvaard worden.