STOP ORDERS IN NANOTRADER

Het NanoTrader platform biedt een unieke selectie stop orders. Stop orders zijn orders die een order aan marktprijs lanceren wanneer een bepaald prijsniveau bereikt wordt. Dit prijsniveau wordt ook de activeringsdrempel of stop genoemd. Stop orders worden meestal gebruikt om posities te beschermen m.a.w. het maximaal verlies te beperken. In deze context worden ze ook wel stop loss orders genoemd. Stop orders zijn ook nuttig om posities te openen.

Meer informatie kan ook gevonden worden in het gratis e-book '10 Cruciale stop orders'

TRAILING STOP ORDER

De trailing stop is een stop order waarbij de activeringsdrempel automatisch opgetrokken wordt als de marktprijs stijgt. De activeringsdrempel schaduwt de marktprijs naar boven. Als de marktprijs daalt of zijwaarts gaat, blijft de activeringsdrempel op zijn laatste niveau staan. De afstand waarop de stop de marktprijs volgt, wordt bepaald door de trader.

Dit voorbeeld toont een trailing stop die eerst stijgt, daarna zijwaarts gaat wanneer de markt zijwaarts gaat en dan weer verder stijgt.

Trailing stop

Tip: in NanoTrader is het mogelijk stop orders te plaatsen op basis van prijs, procent of volatiliteit. Wanneer de belegger, bijvoorbeeld, percentage kiest en 0,25 ingeeft, dan zal zijn stop 0,25% onder de marktprijs staan.

BREAK-EVEN STOP ORDER

De break-even stop is een stop order waarbij de activeringsdrempel automatisch opgetrokken wordt tot een bepaald prijsniveau bereikt wordt. Tot het moment dat de stop dit prijsniveau bereikt en zich vastzet, werkt dit stop order als een trailing stop. Het prijsniveau waarop de stop zich vastzet, wordt bepaald door de trader en staat steeds boven de instapkoers; vandaar de naam break-even stop.

In dit voorbeeld heeft de stop zich 5 ticks boven de instapkoers (klein, groen lijntje aangegeven door pijl) vastgezet.

Break even stop

Tip: in NanoTrader kan een vaste stop met één klik omgezet worden in een trailing stop.

KASEDEV STOP ORDER

De kasedev is een stop order waarbij de activeringsdrempel elke periode opnieuw berekend wordt en dit op basis van de volatiliteit.

In dit voorbeeld gaat de kasedev stop snel naar boven wanneer de volatiliteit toeneemt en trager wanneer de volatiliteit weer afneemt.

kasedev stop

Tip: in NanoTrader kunnen stop orders gecombineerd worden. Het platform houdt steeds de veiligste stop geactiveerd.

PARABOOL STOP ORDER

De parabool stop (parabolic stop) is een stop order waarbij de activeringsdrempel zich over verloop van tijd dichter en dichter onder de marktprijs zet. De trader kan de vorm van de parabool bepalen door de horizontale en de verticale beweging in te stellen.

Dit voorbeeld toont een parabool stop die sneller en sneller stijgt.

Parabolic stop trading

Tip: de parabool stop is enkel efficiënt indien zowel tijd als beweging nauwkeurig bepaald worden.

INDICATOR STOP ORDER

Elke technische analyse indicator kan als stop gebruikt worden. Combinaties van indicatoren kunnen eveneens als stop gebruikt worden.

Dit voorbeeld toont een positie die gesloten werd nadat het snelle voortschrijdende gemiddelde het trage voortschrijdende gemiddelde naar beneden toe kruiste. Nanotrader kan zulke orders automatiseren.

Indicator based stop order

Tip: een eenvoudige manier om automatisch ordes te lanceren op basis van techische indicatoren is Tactic orders.

STOP ORDERS COMBINEREN

Het is mogelijk stop orders te combineren. NanoTrader beheert de orders en houdt steeds de meest veilige stop geactiveerd.

Dit voorbeeld toont hoe een tijd stop eventueel een beter resultaat kan geven dan een trailing stop. De tijd stop resulteert in een hogere uitstapkoers. Zonder tijd stop en indien de markt verder daalt, zou de uitstapkoers het veel lagere niveau van de trailing stop zijn. De trailing stop beschermt wel de positie voor tijd stop zich activeert.

Combining stop orders

Tip: het is aangeraden een positie steeds te beschermen met een stop order.

BETRAIL STOP ORDER

De BETrail stop is bijna een trading strategie op zich. De trader specifieert 3 niveaus voor opeenvolgende stop orders. Het eerste stop order, een klassieke vaste stop, wordt automatisch geplaatst wanneer de positie geopend wordt. Wanneer de markt boven de instapprijs stijgt, wordt de stop automatisch opgetrokken naar de instapprijs of, indien gewenst, een beetje erboven. Tenslotte, als de markt nog verder stijgt, wordt de stop geconverteerd in een trailing stop.

Dit voorbeeld toont het initiële vaste stop order (1), het break-even stop order aan de instapprijs (2) en het uiteindelijke trailing stop order (3).

BETrail stop order

Tip: dit stop order kan in de Express folder gevonden worden.

VASTE STOP ORDER (CLICK STOP)

De vaste stop -click stop in NanoTrader- is het meest klassieke stop order. De trader geeft een activeringsdrempel aan. Wanneer de markt de activeringsdrempel bereikt, wordt een order aan marktprijs gelanceerd.

In dit voorbeeld is de marktprijs momenteel 1,37979. Wanneer de stop (rode lijn) bereikt wordt, wordt de positie gesloten aan de marktprijs.Tip: in NanoTrader kan u de vaste stop in de grafiek verslepen.

LINEAIR STOP ORDER

De lineaire stop is een stop order waarbij de activeringsdrempel na het einde van elke periode met dezelfde waarde opgetrokken wordt.

Dit voorbeeld toont een lineaire stop die om de 5 minuten automatisch met 2,5 punten opgetrokken wordt.

linear stop

Tip: NanoTrader kan automatisch stop orders plaatsen nadat een positie geopend werd.

HOOG & LAAG STOP ORDER

De hoog en laag stop (periods high low stop) is een stop order waarbij de activeringsdrempel gebaseerd is op de laagste (hoogste) koers over een bepaalde periode.

In dit voorbeeld plaatst de stop zich steeds op de laagste koers van de 10 laatste periodes.

Periods high low stop

Tip: deze minder bekende stop verhoogt vaak het rendement van een trading strategie. Het loont de moeite deze stop te testen in een backtest.

TIJD STOP ORDER

De tijd stop is een tijdslimiet. Werd een positie niet gesloten na een aantal voorafbepaalde periodes, dan wordt de positie aan de marktprijs gesloten.

In dit voorbeeld werd de positie gesloten na verloop van 15 periodes.

Time stop trading

Tip: de tijd stop wordt best gecombineerd met een andere stop om de positie te beschermen voor de tijdslimiet verstrijkt.

GEMIDDELDE KOERS STOP ORDER

De gemiddelde koers stop is een stop order dat de activeringsdrempel automatisch plaatst op de gemiddelde instapkoers van de positie. D.m.v. de Tactic order knoppen kan de stop op de gemiddelde instapkoers geplaatst worden telkens nadat de positie verhoogd wordt.

Dit voorbeeld toont twee aankopen. Het stop order werd d.m.v. de AvgPrice knop automatisch opgetrokken naar de gemiddelde instapkoers van 11.182..

Average price stop

Tip: één klik is voldoende om dit stop order met de Tactic knop te plaatsen.

TRENDLIJN EN -KANAAL STOP ORDER

Een stop order kan geplaatst worden op een trendlijn of trendkanaal.

Dit voorbeeld toont het stop order dat automatisch het stijgende trendkanaal volgt.

Trendline stop order

Tip: dit stop order evolueert stapsgewijs omdat het op verhandelbare prijzen moet liggen. De bovenstaande future handelt in ticks met grootte 0,5.

STOPS EN INDICATOREN COMBINEREN

Het is mogelijk stop orders en technische indicatoren te combineren.

In dit voorbeeld wordt een trailing stop gecombineerd met een kruising van voortschreidende gemiddelden. De positie werd gesloten in de kaars door de trailing stop.

Stop order and indicator

Tip: alle stops en indicatoren kunnen gecombineerd worden om een open positie perfect te beschermen.

Tijdstip stop order (flat filter)

Het tijdstip order, meestal flat filter genaamd, sluit een open positie aan de marktprijs op een specifiek moment. De trader kan ook een eind tijdstip ingeven. Tot dit tijdstip bereikt wordt, kan geen nieuwe positie automatisch geopend worden.

Dit voorbeeld toont een flat filter die een positie sloot om 18.00 uur. De flat filter kleurt de achtergrond van de grafiek vanaf het begin (moment waarop de positie gesloten wordt) tot het eind tijdstip (moment waarna opnieuw posities geopend kunnen worden).

Tijdstip stop flat filter

Tip: deze stop kan gevonden worden in de Timed Exits and Filters folder.