Privacy

WH SelfInvest heeft aandacht voor het recht op bescherming van de persoonlijke gegevens van ieder individu. Door de uitwerking van dit privacybeleid benadrukken we de grote waarde, die we hechten aan onze banden met prospecten en klanten. De toepassingen van onze privacybeleid, dat we hier toelichten zijn van toepassing op onze huidige en toekomstige klanten en prospecten.

Persoonlijke gegevens

We verzamelen een beperkt aantal persoonlijke gegevens over u in de volgende gevallen:

- bij het aanvragen van een realtime demo-rekening bij WH SelfInvest

- bij inschrijving op een webinar of seminar van WH SelfInvest

- bij het aanvragen van een productgids van WH SelfInvest: uw naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, postcode en land.

- bij inschrijving op onze gratis nieuwsbrief: uw naam, voornaam, e-mail en land.

- bij aanvraag om telefonisch gecontacteerd te worden: naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en land.

Deze gegevens laten ons toe uw aanvraag en inschrijvingen te behandelen maar bieden ons eveneens de mogelijkheid om u te informeren over diensten en producten, die u kunnen interesseren. Deze inlichtingen laten ons eveneens toe om de goede ontvangst van de informatie of de goede werking van onze diensten, die u verzocht, na te gaan teneinde u de best mogelijke service te kunnen aanbieden.

Beheer van de persoonlijke gegevens

De personen, die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, zijn gevormd en kennen het belang van de vertrouwelijkheid van de klantengegevens en van het respect van de persoonlijke levenssfeer van het individu. Bij tekortkoming of overtreding van deze verplichtingen kunnen deze personen het onderwerp uitmaken van sancties, gaande tot het ontslag. Een diensthoofd staat in voor de correcte toepassing van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke gegevens.

Hoe worden de persoonlijke gegevens opgeslagen?

Het beschermen van uw vertrouwelijk gegevens is voor ons een prioriteit, ongeacht of u via telefoon, e-mail, internet of op een andere al dan niet elektronische manier met ons in contact bent.  Uw gegevens worden opgeslagen in beveiligde informatica-omgeving, in papieren dossiers alsook in andere bestanden. WH SelfInvest neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik en toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

Weigering om in te stemmen met ons privacybeleid

U bent in geen geval verplicht om ons de gegevens, die we u verzoeken, te verschaffen. U heeft de mogelijkheid om te weigeren persoonlijke gegevens door te geven. In dit geval is het niet uit te sluiten dat we u bepaalde specifieke diensten niet kunnen aanbieden.

Een klacht richten

Indien u van mening bent dat er een inbreuk is op ons privacybeleid of dat we op één of andere manier uw privacy schenden, dan kan u steeds uw klacht tot ons richten. Deze zal zo snel mogelijk behandeld worden.  Hiervoor kan u ons contacteren op compliance@whselfinvest.com.

Hoe kan u ons contacteren?

Voor :

- elke vraag in verband met ons privacybeleid

- wijziging van uw persoonlijke gegevens

- toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kan één van onze kantoren contacteren per post, fax of e-mail. De adressen en de andere contactgegevens van onze burelen vindt u steeds op onze website onder de rubriek "Contact".

Aanvulling web

Informatie in verband met Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met informatie, die een website aanwendt om  bezoekersstatistieken op te bouwen.  WH SelfInvest kan dergelijke cookies installeren en aanwenden om na te gaan welke publiciteit en promotie bezoekers naar onze website leiden. WH SelfInvest en om het even welke van zijn bijkantoren kunnen deze cookies aanwenden teneinde bezoekersstatistieken op te bouwen. Deze informatie is volledig anoniem en is niet-identificeerbaar.

WH SelfInvest kan eveneens een externe leverancier inschakelen om het bezoek en het gebruik van onze websites te meten.

Cookies worden op vele websites aangewend en u kan uw browser zo instellen dat alle cookies geweigerd worden of dat u ingelicht wordt indien er een cookie verzonden wordt. Het weigeren van een cookie kan een invloed hebben op de goede werking van bepaalde diensten en meer bepaald toegang tot beveiligde delen van de website. We raden bijgevolg aan cookies toe te laten zodat u toegang heeft tot het geheel van onze diensten op de website.

Veiligheid en technologie

WH SelfInvest levert voortdurend grote inspanningen om de veiligheid van onze websites te garanderen conform de normen van de industrie. We gebruiken eveneens firewalls, authentificatiesystemen en diverse controlemechanismes voor de beveiliging van toegang tot onze systemen en gegevens.