E.U. Richtlijn 2014/107/EU

Ter uwer informatie, met ingang van 1 januari 2016 de reikwijdte van de nieuwe Europese richtlijn m.b.t. het automatische uitwisselen van informatie en die de Europese Spaarrichtlijn vervangt, uitgebreid zal worden.

Elke rekening open bij een financiële instelling op 1 januari 2016 en aangehouden door een rekeninghouder die niet gedomicilieerd is in het land waarin de financiële instelling zich bevindt, moet door de financiële instelling aan de fiscale autoriteit gemeld worden. De informatie die over de rekening verschaft wordt omvat onder meer financiële informatie (zoals meerwaarden of divididenden) en informatie m.b.t. de rekening zoals informatie over de rekeninghouder(s), het saldo van de rekening op 31 december of op de dag van het sluiten van de rekening en het rekeningnummer. Deze informatie zal vanaf 2017 voor het jaar 2016 doorgegeven worden. Afhankelijk van de overeenkomst tussen het land waarin de financiële instelling zich bevindt en het land waarin de rekeninghouder gedomicilieerd is, kan dit ook later zijn. Deze uitwisseling van informatie betreft alle E.U. landen alsook niet-E.U. landen die aan het akkoord deelnemen.

Meer informatie over het automatisch uitwisselen van informatie kan gevonden worden in deze pdf op de OESO website..