Het Hourly Volatility histogram (HVH)

Dit trading tool toont traders welke uren van de dag een instrument het meest volatiel is. De meest volatiele uren zijn de meest interessante. Als er volatiliteit is, is er de mogelijkheid om winst te maken. Het HVH toont voor elk instrument de volatiliteit per uur.

De voordelen van dit HVH tool:

  • Geeft de beste uren om te traden aan.
  • Toont hoe groot (%) de volatiliteit is.
  • Kan voor elk instrument gebruikt worden.
  • Is gebruiksvriendelijk en begrijpbaar.
  • Is gratis.

De 24 staven van het histogram komen overeen met de 24 uur in een dag. Elke staaf vertegenwoordigt een uur, van 00 (0:00-0:59) tot 23 (23:00-23:59).

De blauwe kleuren staan voor de belangrijkste Europese uren, te beginnen bij 8:00.

De rode kleuren staan voor de belangrijkste US uren, te beginnen bij 14:00.

Dit is een voorbeeld van de DOW index. De twee meest volatiele uren zijn uur 15 (15:00-15:59) en uur 16 (16:00-16:59). De gemiddelde volatiliteit in die uren is op dat ogenblik respectievelijk 0,38% en 0,43%. Als de DOW bijvoorbeeld op 24 000 staat, dan wil dat zeggen dat de DOW gemiddeld 103 punten beweegt in het 16e uur.

The DOW index

De gemiddelde volatiliteit wordt over een periode van 240 trading dagen berekend. De trader kan deze parameter zelf wijzigen, maar moet er dan wel op letten voldoende data te laden.

Dit voorbeeld van de DAX index. Merk op dat de DAX op dat ogenblik een hogere gemiddelde volatiliteit heeft dan de DOW.

The DAX index

Dit is een voorbeeld van de Japanse NIKKEI index.

The NIKKEI index

Het HVH kan ook op andere instrumenten, zoals forex paren, obligaties en individuele aandelen worden toegepast.

Dit is een voorbeeld van de Duitse staatsobligatie, de Bund. Interessant hierbij is dat de Bund het meest volatiel is als de US markten open zijn. De Bund tradet van 8:00 tot 22:00.

The German government bond Bund

Dit voorbeeld van het Apple aandeel. Apple tradet geen 24 uur per dag. Daarom zijn er maar acht staven voor de openingsuren van de US markt. De eerste staaf is uur 14 (14:00-14:59), wat staat voor de pre-market.

The Apple stock

Toepassen in de praktijk

Open de grafiek van een instrument. In de WHS Proposals folder vindt u de analyse Hourly Volatility Histogram.