De Markt Heatmap

De markt heatmap laat traders toe 3 niveau's in procent te bepalen voor de grootte van de marktbeweging. Een voorbeeld:

Band 1: < 0,20%
Band 2: 0,20% tot 0,60%
Band 3: > 0,60%

De heatmap kan toegevoegd worden onderaan de grafiek en kleurt de eerste band wit, de tweede band groen (rood) en de derde band donker groen (donker rood). De kleuren geven de trader snel een overzicht van de grootte van de marktbewegingen.

Dit voorbeeld toont de DAX future gedurende 5 dagen. De banden van de heatmap staan ingesteld zoals in het bovenstaande voorbeeld. Slechts 3 keer bewoog de DAX meer dan 0,60%.

Daily market heatmap charts for day traders.

De heatmap is ook een mooie oplossing voor een "fout" die beginnende traders gemakkelijk maken. Traders hebben de reflex de hoogte van de grafiek aan te passen aan de hoogte van hun computerscherm. In de praktijk betekent dit dat, wanneer de amplitude van de marktbeweging klein is, ze de grafiek vergroten door de schaal van de y-as te vergroten. Omgekeerd, wanneer de amplitude van de marktbeweging groot is, verkleinen ze de schaal van de y-as zodat de grafiek in het scherm past. Wanneer grafieken allemaal even groot zijn maar een andere schaal op de y-as hebben, is het zeer moeilijk voor traders om de grootte van de marktbeweging juist in te schatten. De heatmap geeft de grootte van de marktbeweging aan, onafhankelijk van de schaal van de y-as. De trader kan de grafiek zo groot maken als hij wil, hij zal altijd een juist overzicht van de grootte van de marktbeweging hebben.

Dit voorbeeld toont een 10 minuten grafiek van de DOW future gedurende één dag (opm.: de dag is nog niet ten einde). Door de hoogte van de grafiek aan te passen aan de grootte van het scherm, heeft de trader de indruk dat de eerste kaarsen groot zijn. De heatmap daarentegen toont dat de DOW future slechts tweemaal steeg tot in de tweede band, m.a.w. een stijging tussen 0,20% en 0,60%.

The market heatmap can be used for futures, forex, CFD, commodities etc.

Dit voorbeeld toont eveneens een 10 minuten grafiek van de DOW future gedurende één dag. Door de hoogte van de grafiek aan te passen aan de grootte van het scherm heeft men de indruk dat de amplitude van de marktbeweging ongeveer gelijk is aan die van het voorgaande voorbeeld. De heatmap meldt de trader echter dat vanaf de opening de beweging groter is (geen witte band, direct naar rood). De heatmap toont eveneens dat deze dag de DOW future driemaal daalde met meer dan 0,60% (donker rood).

The best trading platform, NanoTrader, offers an heatmap for each chart for daytrading.

De twee dagen na elkaar op een grafiek met dezelfde y-as. Het verschil in amplitude tussen hun respectievelijke de marktbewegingen is nu duidelijk.

This is a market heatmap for the DOW (DJIA) futures market.

De trader kan zelf de percentages van de heatmap banden bepalen. Het is eveneens mogelijk alarmen te ontvangen (e-mail, pop-up, geluid) op basis van de banden.