Commodities forecast tool

Het Commodities Forecast tool geeft een gemiddelde koers en een kanaal aan op basis van een gemiddelde koers. De gemiddelde prijs wordt berekend op basis van de door de befaamde Wereldbank voor verschillende grondstoffen voorspelde koersdoelen. De indicator kan als swing trading-strategie worden ingezet bij het traden van grondstoffen (commodities).

De door de Wereldbank gepubliceerde koersdoelen kunnen hier worden geraadpleegd.

World Bank commodities price forecasts.
Dit voorbeeld toont de koersdoelen voor de energiebronnen aardolie, steenkool en aardgas. De koersdoelen zijn gemiddelde schattingen voor het jaar. Het koersdoel voor aardolie in 2017 wordt momenteel (Q4 2016) door de Wereldbank op $ 55,20 geschat.

 

De gemiddelde koers berekenen

De gemiddelde koers berekenen is cruciaal. Hieronder vindt u een voorbeeld dat de formule voor het berekenen van de gemiddelde koers illustreert. Als u de gemiddelde koers liever niet zelf berekent, kunt u gebruik maken van deze tabel. De tabel verandert dagelijks. De veranderingen zijn echter klein. Het is niet nodig om de gemiddelde prijs dagelijks in het platform aan te passen.

De formule om, bijvoorbeeld, de gemiddelde prijs ($ 48,48) op 7.12.2016 te berekenen is: 

1. Bereken het verschil tussen het Wereldbank koersdoel 2017 en Wereldbank koersdoel 2016
Aardolie = $ 55,2 - $ 43,3 = $ 11,9

2. Bereken het aantal dagen te gaan vanaf vandaag tot medio 2017 = 1.7.2017
Van 7.12.2016 tot 1.7.2017 = 206 dagen. 206/365 = datum factor 0,564

3. Delta = $ 11,9 x 0,564 = $ 6,72

4. Gemiddelde prijs = Wereldbank koersdoel 2017 - Delta = $ 55,2 - 6,72= $ 48,48

 

Hoe dit tool gebruiken?

Wanneer de marktkoers zich buiten het koerskanaal begeeft, wordt een signaal gegenereerd. Als de marktkoers uit het kanaal zakt, verschijnt een koopsignaal. Traders reageren enkel op het koopsignaal als het Wereldbank koersdoel boven de gemiddelde koers ligt. Als de marktprijs boven het kanaal uitstijgt, ontstaat een verkoopsignaal. Traders reageren enkel op het verkoopsignaal als het Wereldbank koersdoel onder de gemiddelde koers ligt.

Commodities (oil, gold, silver ...) used to trade commodities based on World Bank forecasts.
Dit voorbeeld is gebaseerd op een gemiddelde koers voor aardolie van $48,48 (blauwe lijn). Het koersdoel van de Wereldbank bedraagt $55,50. De trader is in de koopsignalen geïnteresseerd. Het kanaal is $48,48 +/- $5. De bodem van het kanaal is $44.25. Als de prijs onder die bodem zakt, wordt een positie gekocht. Er zijn hier twee koopsignalen.

 

Instellingen van de trading strategie

De instellingen zijn eenvoudig. Ze worden, zoals gewoonlijk, in het DesignerDialog venster vastgelegd.

Free trading strategies for commodities (oil, silver, gold, wheat ...).
Dit voorbeeld toont de instellingen voor aardolie. De gemiddelde koers is momenteel $ 48,48. De breedte van het kanaal is de gemiddelde koers +/- $ 5. Het Wereldbank koersdoel voor 2017 ($ 55,20) ligt boven de gemiddelde koers ($48,80). De trader wil enkel long signalen.


Average price: de gemiddelde koers van de strategie.

Differential_points: de breedte van het kanaal, neem ongeveer 10%.

Long_signals: kies ‘yes’ of ‘no’ om aan te geven of u long signalen wenst.

Short_sell_signals: kies ‘yes’ of ‘no’ om aan te geven of u short sell signalen wenst.

Kies altijd het een (long) of het ander (sell): nooit allebei. Er zijn waarschuwingen (e-mail, geluid of pop-up) beschikbaar.