De Profit-lock stop

Beschrijving

Traders kennen dit scenario. Een positie is open en de markt gaat stapsgewijs in de goede richting. Goed. Plots stijgt de prijs scherp. De winst stijgt mee. Nog beter. De trader zit echter met een dilemma na een abrupte, scherpe prijsstijging. De positie sluiten en de winst nemen? De stop optrekken naar een hoger  niveau? Maar welk niveau? Té hoog en de positie is onmiddellijk uitgestopt, té laag en de winst gaat misschien weer verloren.

De Profit-lock stop is de perfecte oplossing. Na een scherpe prijsbeweging wordt de positie niet gesloten. De stop wordt verplaatst naar een niveau dat nauwkeurig berekend wordt op basis van de grootte van de abrupte prijsbeweging. Wat er ook gebeurd, met de positie nog open om eventueel verder winst op te bouwen en een nauwkeurig, automatisch geplaatste stop, de trader heeft de winst veilig gesteld. Vandaar de naam Profit-lock stop.

De voordelen van het Profit-lock stop order:

  • De positie wordt niet gesloten. De trader kan nog profiteren van verdere prijsontwikkelingen.
  • De stop wordt automatisch berekend en geplaatst (activeer TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder).
  • De stop wordt op een wetenschappelijk niveau geplaatst. De trader stelt het leeuwedeel van de winst veilig.
  • Het unieke stop niveau wordt berekend op basis van scherpe prijsbewegingspatronen en hun relatieve grootte versus de volatiliteit van de markt.

Opmerking: Het NanoTrader platform heeft een benijdenswaardige reputatie voor de enorme keuze aan stop orders die het bevat. De trader kan verschillende stop orders combineren op één positie. NanoTrader beheert deze combinatie van stop orders automatisch en kiest steeds de veiligste oplossing.

Download een gratis real-time NanoTrader demo.

Klik hier om de Profit-lock stop in de trading store te kopen.


De Profit-lock stop in detail

De Profit-lock stop zal alleen worden geactiveerd als een scherpe koersbeweging optreedt. Het kan zowel alleen gebruikt worden of in combinatie met andere stop loss orders.

De activering van de Profit-lock stop wordt teweeggebracht door een scherp prijsbewegingspatroon dat bestaat uit vier kaarsen. Bij de sluiting van elke kaars controleert NanoTrader of de stop geactiveerd moet worden. Indien ‘ja’ wordt de stop geplaatst op het laagste punt van de kaars in geval van een long positie en op het hoogste punt van de kaars in geval van een short sell positie.

Dit voorbeeld toont een long positie geopend in punt 1. De positie wordt eerst beschermd door een eenvoudige, vaste stop. Een scherpe prijsbeweging doet zich voor. De Profit-lock stop wordt geactiveerd (2). De positie raakt de stop in de volgende kaars, voor de markt daalt. De Profit-lock stop stelde de winst veilig.

Profit-lock stop in NanoTrader.

De Profit-lock stop wordt alleen geplaatst na een scherpe prijsbeweging. Het is daarom sterk aangeraden dat de Profit-lock stop gecombineerd wordt met minstens één andere stop, zodat de positie ook beschermd is voor dat de Profit-lock stop geactiveerd wordt.

De Profit-lock stop heeft een aantal parameters die de trader moet begrijpen om de stop correct te gebruiken.

  • Initial_Stop: Kies of u een initiële stop wenst te plaatsen (=ja) of niet (=nee). Indien de gebruiker kiest voor "nee" zal een stop enkel geplaatst worden indien een sterke koersbeweging optreedt. Het wordt sterk aangeraden om in dat scenario de Profit-lock stop te gebruiken in combinatie met een tweede stop (bijvoorbeeld een Fixed-Stop).
  • Unit_For_Stop: Geef de eenheid van de stop aan om het initiële stopniveau te bepalen.
  • ATR_Span: Kies de spanwijdte van de ATR in geval de eenheid voor de stop is ingesteld op ATR.
  • Initial_Distance_Long: Bepaal de afstand van de initiële stop in de eenheid gekozen voor een long positie.
  • Initial_Distance_Short: Bepaal de afstand van de initiële stop in de eenheid gekozen voor een short positie.
  • Sensitivity: Hiermee kunt u de gevoeligheid van de Profit-lock stop instellen. Hoe hoger u deze waarde instelt, hoe sterker/belangrijker de koersbeweging moet zijn om de Profit-Lock Stop te activeren. Een lagere waarde zal de stop veel vaker activeren dan een hogere waarde.

Dit voorbeeld toont een long positie. De positie wordt eerst beschermd door een eenvoudige, vaste stop. Een scherpe prijsbeweging doet zich voor. De Profit-lock stop wordt geactiveerd (2). Bijkomende scherpe prijsbewegingen trekken de stop naar een hoger niveau, waardoor meer winst voor de trader veilig gesteld wordt. De stop wordt geraakt en de position gesloten (3)... juist voordat de markt veel terrein prijsgeeft.

Stop loss orders: het Profit-lock order.

Dit voorbeeld toont een short sell positie. De positie wordt eerst beschermd door een eenvoudige, vaste stop. Een eerste scherpe prijsbeweging activeert de Profit-lock stop (2). Bijkomende scherpe prijsbewegingen trekken het stop niveau verder naar beneden. De positie raakt de stop en wordt afgesloten met een mooie winst (3). Merk op dat de markt draait, maar de Profit-lock stop stelde de winst daarvoor veilig.

Stel trading winst veilig met het profit-lock order.

 

Toepassen in de praktijk

Gebruike makende van NanoTrader Full:

Open de grafiek (knop 'nieuwe grafiek') van het instruments dat u wilt traden.

Selecteer de 'Profit-lock stop' in de 'WHS Store' folder.

Indien nodig, pas de parameters aan.

Om half-automatisch (manueel openen, platform sluit) te handelen, activeer TradeGuard+AutoOrder. Om automatisch te handelen, activeer AutoOrder.

Download een gratis real-time NanoTrader demo.

Klik hier om de Profit-lock stop in de trading store te kopen.