Het WL Day Trading systeem... 3 strategieën in 1 pakket

Beschrijving

WL staat voor Wim Lievens, een Belgische trader met meer dan 20 jaar trading ervaring. Volgens deze trader bestaat succesvol traden uit 20% marktanalyse, 30% money management en 50% discipline.

Zijn trading filosofie is gebaseerd op het volgende principe: “De sleutel is zich aanpassen aan verschillende marktsituaties”. Om zich aan te passen aan verschillende marktsituaties bevat het WL Day Trading Systeem drie verschillende strategieën. Het pakket bevat ook de StrategySelector die aangeeft wanneer welke strategie toegepast moet worden.

Het WL Day Trading systeem

Geschikt voor : Beursindexen (DAX, DOW, CAC, AEX ...)
: Aandelen
: Forex (EUR/USD ...)
: Commodities (olie, goud ...)
Instrumenten : Futures, CFD, aandelen, forex
Trading type : Day trading
Trading tempo : 3-8 signalen per dag
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-) automatisch

 

Het WL Day Trading Systeem pakket bevat:

  • 1 StrategySelector
  • 3 Day trading strategieën (BoxTrade, T-Channel Scalping en Heikin Ashi Reversals)
  • 1 Uur online coaching door Wim Lievens.

Klik hier om het WL Day Trading Systeem pakket in de store te kopen

 

De StrategySelector

Het WL Day Trading Systeem is gebaseerd op het concept dat het de marktsituatie is die dicteert welke strategie de trader toepast. Het WL Day Trading Systeem bevat daarom drie strategieën. De StrategySelector geeft aan welke strategie in welke marktsituatie toegepast moet worden.

Dit voorbeeld toont de StrategySelector. Twee elementen zijn van belang. Ten eerste, hoe hoog is de golf van de StrategySelector? Ten tweede, is de nullijn vet of niet? Een vette nullijn geeft aan dat de markt niet volatiel is.

• Indien de nullijn vet is (lage marktvolatiliteit), wordt de BoxTrade strategie toegepast.

• Indien de nullijn niet vet is en de StrategySelector golf is niet minstens twee keer zo hoog als de vorige golf, dan wordt de T-Channel Scalping strategie toegepast.

• Indien de nullijn niet vet is en de StrategySelector golf is minstens twee keer zo hoog als de vorige golf, dan wordt de Heikin Ashi Reversals strategie toegepast.

Vooraleer de drie trading strategieën in detail te bespreken, eerst nog dit:

a) Alle drie de trading strategieën zijn vervat in één grafiek. De trader moet dus niet van grafiek veranderen en hij moet geen parameters aanpassen!

b) “Je kan enkel geld verdienen op basis van beweging, niet op basis van tijd” aldus Wim Lievens. De kaarsen in de strategieën zijn Heikin Ashi kaarsen op basis van range bars. Deze kaarsen zijn enkel gebaseerd op beweging, niet op tijd. De grafieken tonen dus beweging en verwijderen het element tijd en ander ‘lawaai’. Tijd is niet relevant. Heikin Ashi kaarsen op basis van range bars geven betere omkeersignalen dan range bars op zich. Het is ook mogelijk de drie strategieën te implementeren met Renko bars.

De T-Channel Scalping strategie

De T-Channel Scalping strategie exploiteert correcties+rebounds in de trend. De strategie wordt toegepast op momenten waarop het waarschijnlijk is dat de markt een trend vertoont.

Wanneer een positie openen?

Stap 1: check de StrategySelector.
 De nullijn is niet vet en de StrategySelector golf is niet minstens twee keer zo hoog als de vorige golf.

Stap 2: check de trend.
De trend van de markt bepaalt of de trader koopt of short verkoopt. De trend wordt bepaald door de kruising van een voortschrijdend gemiddelde over 50 periodes (MA50, zwarte lijn) en exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 20 periodes (EMA20, oranje lijn). Is de trend negatief (bearish), dan is de achtergrond van de grafiek rood en verkoopt de trader short. Is de trend positief (bullish), dan is de achtergrond van de grafiek groen en koopt de trader.

Stap 3: wacht op een correctie.
Indien de trend positief is, spreekt men van een correctie wanneer een kaars boven de EMA 20 lijn sluit. Indien de trend negatief is, spreekt men van een correctie wanneer een kaars onder de EMA20 lijn sluit.

Stap 4: wacht op een rebound.
 Indien de trend positief is, spreekt men van een rebound wanneer een kaars boven het blauwe T-Channel sluit. Indien de trend negatief is, spreekt men van een rebound wanneer een kaars onder het blauwe T-Channel sluit. Deze rebound kaars wordt ook wel eens bevestigingskaars genoemd.

Stap 5: plaats uw order.
 Indien de trend positief is, plaats dan een koop stop order op 1 tick boven de hoogste koers van de rebound kaars. Indien de trend negatief is, plaats dan een short verkoop stop order 1 tick onder de laagste koers van de rebound kaars.

De T-Channel Scalping strategie

Dit voorbeeld toont een koop signaal. De trend is positief (groene achtergrond in de grafiek). Een correctie doet zich voor wanneer een kaars onder de oranje lijn (EMA20) sluit.

De markt wordt weer positief en een rebound doet zich voor wanneer een groene kaars boven het blauwe T-Channel sluit. De trader plaatst nu zijn koop stop order 1 tick boven de hoogste koers van de rebound kaars. Zijn positie wordt in de volgende kaars geopend.


De T-Channel Scalping strategie

Dit voorbeeld toont de evolutie van de positie gebaseerd op het koop signaal in het voorgaande voorbeeld.

Twee van de vier koersdoelen werden reeds bereikt en de twee stops staan op de instapkoers. De trader kan op deze positie niet verliezen. Meer hierover in de sectie Positiebeheer.


De T-Channel Scalping strategie

Hetzelfde voorbeeld nadat het derde koersdoel bereikt werd.


De T-Channel Scalping strategie

Dit voorbeeld toont een short sell signaal. TDe trend is negatief (achtergrond grafiek is rood). Een correctie doet zich voor wanneer een groene kaars boven de oranje lijn (EMA20) sluit.

De markt wordt weer negatief en een rebound doet zich voor wanneer een rode kaars onder het blauwe T-Channel sluit. De trader plaatst nu een short verkoop stop order 1 tick onder de laagste koers van de rebound kaars. De positie wordt in de volgende kaars geopend.

 

Wanneer een positie sluiten?

Zie Positiebeheer onder.

De Heikin Ashi Reversals strategie

Wanneer een positie openen?

Stap 1: check de StrategySelector.
 De nullijn is niet vet en de StrategySelector golf is minstens twee keer zo hoog als de voorgaande golf.

Stap 2: check de trend.
 De trend van de markt bepaalt of de trader koopt of short verkoopt. De trend wordt bepaald door de kruising van een voortschrijdend gemiddelde over 50 periodes (MA50, zwarte lijn) en exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 20 periodes (EMA20, oranje lijn). Is de trend negatief (bearish), dan is de achtergrond van de grafiek rood en verkoopt de trader short. Is de trend positief (bullish), dan is de achtergrond van de grafiek groen en koopt de trader.

Stap 3: wacht op een correctie.
 Indien de trend positief is, spreekt men van een correctie wanneer een kaars boven de EMA 20 lijn sluit. Indien de trend negatief is, spreekt men van een correctie wanneer een kaars onder de EMA20 lijn sluit.

Stap 4: plaats uw order.
 Indien de trend positief is, plaats dan een koop stop order boven de hoogste koers van de kaars die onder het T-Channel sluit. Indien de stop niet geraakt wordt en de markt daalt verder, verlaag dan de stop tot de hoogste koers van de volgende kaars enz.

Indien de trend negatief is, plaats dan een short verkoop stop order boven de laagste koers van de kaars die boven het T-Channel sluit. Indien de stop niet geraakt wordt en de markt stijgt verder, verhoog dan de stop tot de laagste koers van de volgende kaars enz. Dit noemt men een reversal bar entry.

 

Wanneer een positie sluiten?

Zie Positiebeheer onder.

De BoxTrade Strategie

De Boxtrade strategie wordt gebruikt wanneer de markt haar momentum verliest of zijwaarts gaat. Met andere woorden, wanneer de volatiliteit laag is. Wanneer de volatiliteit gedurende een tijd laag is, kan plots een sterke beweging verschijnen. De opbrengst/risico ratio's van zulke trades zijn vaak zeer hoog. Het NanoTrader platform tekent een box voor de BoxTrade strategie rond periodes met lage volatiliteit.

Wanneer een positie openen?

Stap 1: check de StrategySelector.
 De nullijn moet vet zijn.

Stap 2: check de trend.
 De trend van de markt bepaalt of de trader koopt of short verkoopt. De trend wordt bepaald door de kruising van een voortschrijdend gemiddelde over 50 periodes (MA50, zwarte lijn) en exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 20 periodes (EMA20, oranje lijn). Is de trend negatief (bearish), dan is de achtergrond van de grafiek rood en verkoopt de trader short. Is de trend positief (bullish), dan is de achtergrond van de grafiek groen en koopt de trader.

Stap 3: plaats uw order enkel na 6 kaarsen.
 Indien de trend positief is, plaats dan een koop stop order 2 à 3 ticks boven de bovenkant van de box. Indien de trend negatief is, plaats dan een short verkoop stop order 2 à 3 ticks onder de onderkant van de box.

Tip: de ‘beste’ boxen zijn boxen die op of rond de MA50 – EMA20 lijnen liggen. Overweeg het verwerpen van een signaal op basis van boxen die ver van de MA50 – EMA20 lijnen liggen.

De BoxTrade Strategie

Dit voorbeeld toont een box die uit meer dan 6 kaarsen bestaat. Na de zesde kaars kan de trader overwegen een order te plaatsen. De trend is positief (achtergrond grafiek is groen) zodat de trader zijn koop stop order 2 à 3 ticks boven de bovenkant van de box plaatste. De box kwam echter ten einde zonder dat de stop geraakt werd. De trader moet zijn order annuleren.


De BoxTrade Strategie

Dit voorbeeld toont een box die uit meer dan 6 kaarsen bestaat. Na de zesde kaars kan de trader overwegen een order te plaatsen. De trend is positief (achtergrond grafiek is groen). De trader plaatste dus een koop stop order 2 à 3 ticks boven de bovenkant van de box. De markt steeg. Het order werd uitgevoerd en de positie werd met winst afgesloten.

 

Wanneer een positie sluiten?

Zie Positiebeheer onder.

Tip: alhoewel het systeem uit drie strategieën bestaat en de grafieken soms snel kunnen evolueren moet de trader in gedachten houden dat er maar ongeveer 3 tot 8 goede signalen per instrument per dag zijn. Het is dus belangrijk de juiste strategie toe te passen (soms overlappen de strategieën of volgen ze elkaar heel snel op) en rustig te wachten tot alle voorwaarden voldaan zijn. Laat u niet verleiden in te stappen wanneer signalen nog niet compleet zijn of wanneer de instap niet perfect is.

Positiebeheer – Wanneer een positie sluiten?

Het NanoTrader Full platform is het optimale platform voor het WL Day Trading Systeem. NanoTrader is het enige platform dat automatisch meerdere stops en koersdoelen op één positie kan beheren. Onderstaande voorbeelden zijn op basis van één positie bestaande uit 4 loten. Indien gewenst kunnen grotere of kleinere posities geopend worden. Of u nu 2, 3, 4 of meer loten koopt, het NanoTrader platform zal automatisch elke positie beheren op basis van de meest veilige combinatie.

Alle koersdoelen en stops worden geprogrammeerd op basis van de Average True Range (ATR), een maat voor de volatiliteit. Hoe hoger de volatiliteit, hoe verder de koersdoelen en stops. Hoe lager de volatiliteit, hoe dichter de koersdoelen en stops. De trader moet zich aanpassen aan de marktsituatie.

Positiebeheer – Wanneer een positie sluiten?

Dit voorbeeld toont de situatie nadat een short positie geopend werd. Het NanoTrader platform plaatste automatisch vier koersdoelen en twee stops.


Wanneer het eerste koersdoel bereikt wordt, verschuift de trader zijn dichstbijzijnde stop naar het niveau van zijn instapkoers. Op dit deel van de positie kan niet meer verloren worden.

Tip: klik de driehoek voor het orderetiket en verschuif het order eenvoudigweg naar het gewenste niveau.

Wanneer het tweede koersdoel bereikt wordt, verschuift de trader de tweede stop eveneens naar het niveau van zijn instapkoers. Op de overblijvende open positie kan niet meer verloren worden.

Positiebeheer – Wanneer een positie sluiten?

Dit voorbeeld toont een short sell positie op het moment dat reeds twee koersdoelen bereikt werden. De trader verschoof zijn twee stops naar het niveau van zijn instapkoers. Hij kan niet meer verliezen.


Wanneer het derde koersdoel bereikt wordt, zal de trader zijn stops naar nieuwe swing lows verschuiven in geval van een long positie en naar nieuwe swing highs in geval van een short sell positie.

Positiebeheer – Wanneer een positie sluiten?

Dit voorbeeld toont dezelfde short sell positie als in het voorgaande voorbeeld nadat het derde koersdoel bereikt werd. Eén koersdoel en één stop blijven over.


Het vierde koersdoel kan nooit bereikt worden ... de trader blijft het verschuiven. Hij verschuift ook de stop op basis van nieuwe swing highs (lows). Het zal de stop zijn die de positie sluit.

Tip: het is ook mogelijk met één klik op een TacticButton het vaste stop order om te zetten in een trailing stop order (als alternatief voor het manueel verschuiven van de stops).

Positiebeheer – Wanneer een positie sluiten?

Dit voorbeeld toont nogmaals de short sell positie uit het voorgaande voorbeeld. De trader heeft nu zijn stop verschoven op basis van de swing beweging. Nu heeft hij ook gegarandeerd winst op het laatste deel van zijn positie.


Maar alles verloopt niet altijd op wieltjes ... wat te doen wanneer de markt in de ‘verkeerde’ richting gaat nog voor het eerste koersdoel bereikt wordt? Wanneer een kaars sluit onder het T-Channel (boven voor short sell posities), plaats dan de dichstbijzijnde stop op de laagste (hoogste) koers van deze kaars. Dit reduceert het verlies bij een verlieslatende trade.

Positiebeheer – Wanneer een positie sluiten?

Dit voorbeeld toont een short sell positie die geopend werd op basis van een box. De markt daalt echter niet en een groene kaars sluit boven het T-Channel. De trader heeft zijn dichstbijzijnde stop verlaagd naar de hoogste koers van deze kaars om zijn risico te verminderen. De positie werd later uitgestopt.

 

Het WL Day Trading Systeem pakket bevat:

  • 1 StrategySelector
  • 3 Day trading strategieën (BoxTrade, T-Channel Scalping en Heikin Ashi Reversals)
  • 1 Uur online coaching door Wim Lievens.

Klik hier om het WL Day Trading Systeem pakket in de store te kopen

Toepassen in de praktijk

Indien u nog niet vetrouwd bent met NanoTrader Full, neem dan een kijkje op de quick start page.

Inrichten

Stap 1: Activeer eerst de strategie. Klik met de rechter muisknop op het instrument dat u wilt handelen en kies voor uw instrument de relevante strategie.

Toepassen in de praktijk

Klik hier om het WL Day Trading Systeem pakket in de store te kopen