Automatische Fibonacci niveaus & extensies

Beschrijving

Fibonacci niveaus bekomt men door het hoogste en het laagste punt van een trend die ten einde is, met elkaar te verbinden. Nadat een trend ten einde is, gebruiken traders de Fibonacci niveaus als support en weerstand niveaus.

Automated Fibonacci levels drawing tool in the NanoTrader trading platform.

Dit voorbeeld toont de Fibonacci niveaus na een stijgende (bullish) trend.

De Fibonacci niveaus (horizontale blauwe lijnen) werden verkregen door het laagste en het hoogste punt van de stijgende trend met elkaar te verbinden.


Naast Fibonacci niveaus bestaan er ook Fibonacci extensies. Fibonacci extensies worden door traders gebruikt als koersdoelen wanneer de markt buiten de Fibonacci niveaus stijgt of daalt.

Klik hier om het gratis automatisch Fibonacci tekenpakket in de store te activeren.

 

Het automatisch Fibonacci tekenpakket in detail

In theorie is Fibonacci niveaus tekenen eenvoudig. In de praktijk is het niet zo eenvoudig. Waarom? Ten eerste moet de trader een trend identificeren. Ten tweede moet hij de trend observeren en op een gegeven moment beslissen dat de trend ten einde is. Het automatisch tekenpakket is een oplossing voor deze twee moeilijke opdrachten. Het pakket identificeert de trend en tekent automatisch de Fibonacci niveaus plus extensies wanneer het van mening is dat de trend voorbij is.

De trader kan kiezen tussen 4 technische analyse tools op basis van dewelke het tekenpakket zich baseert om de Fibonacci lijnen en extensies automatisch te tekenen:

1. De SuperTrend indicator

2. De Univers-Bourse trend detector

3. Kruisende voortschrijdende gemiddelden

4. De relatie tussen marktprijs en een exponentieel voortschrijdend gemiddelde

Dit voorbeeld toont de SuperTrend indicator. Indien de SuperTrend bullish is, is de achtergrond van de grafiek groen. Indien de SuperTrend bearish is, is de achtergrond van de grafiek rood.

Automated Fibonacci lines based on the SuperTrend trend indicator.

De laatst afgelopen trend was bullish (groen). De Fibonacci niveaus en extensies worden automatisch getekend wanneer de trend voorbij is. Ze zijn gebaseerd op het hoogste en het laagste punt.


Dit voorbeeld toont de Univers-Bourse trend detector. Lichtgroen of –rood geeft het begin van een trend aan. Donkergroen of –rood is de bevestiging van een trend. Wit is zijwaarts en dus het einde van de trend.

Automated Fibonacci drawing for traders based on a trend indicator.

De laatst afgelopen trend was bearish (rood). De Fibonacci niveaus en extensies worden automatisch getekend wanneer de trend voorbij is. Ze zijn gebaseerd op het hoogste en het laagste punt.


Ter informatie: de Univers-Bourse trend detector is ook geïntegreerd in de screener “All today’s trends” die gratis beschikbaar is in het NanoTrader platform.

Dit voorbeeld toont kruisende voortschrijdende gemiddelden die de trend bepalen. Indien de trend bullish is, is de achtergrond van de grafiek groen. Indien de trend bearish is, is de achtergrond van de grafiek rood.

Fibonacci levels and extensions based on crossing moving averages in NanoTrader.

De laatst afgelopen trend was bearish (rood). De Fibonacci niveaus en extensies worden automatisch getekend wanneer de trend voorbij is. Ze zijn gebaseerd op het hoogste en het laagste punt.


Dit voorbeeld toont de relatie tussen de marktprijs en het exponentieel voortschrijdend gemiddelde om de trend te bepalen. Indien de trend bullish is, is de achtergrond van de grafiek groen. Indien de trend bearish is, is de achtergrond van de grafiek rood.

Drawing Fibonacci levels and extensions based on trends.

De laatst afgelopen trend was bearish (rood). De Fibonacci niveaus en extensies worden automatisch getekend wanneer de trend voorbij is. Ze zijn gebaseerd op het hoogste en het laagste punt.

 

Fibonacci niveaus op basis van tijd

Sommige traders werken met Fibonacci niveaus en extensies op basis van tijd, meestal dag of week. M.a.w. hun Fibonacci niveaus en extensies zijn niet gebaseerd op de laatste trend maar zijn gebaseerd op de hoogste en de laagste marktprijs gedurende, bijvoorbeeld, de week. Technische analyse ‘puristen’ houden niet van Fibonacci niveaus gebaseerd op tijd. De methode is ook geïntegreerd in het pakket.

De trader kan kiezen tussen 5 tijdseenheden voor het automatisch tekenen van de Fibonacci niveaus en extensies:

1. Dag
2. Week
3. Maand
4. Kwartaal
5. Jaar

Dit voorbeeld toont de Fibonacci niveaus op basis van de huidige week.

Range Bar Break-out day trading strategy in NanoTrader.

Het is dinsdag. De niveaus zijn dus gebaseerd op de hoogste en de laagste koers van maandag en dinsdag. De extensies zijn gebaseerd op de hoogste en de laagste koers van de vorige week


Onder de hoofdgrafiek toont het pakket ook Fibonacci niveaus die, zoals de extensies, gebaseerd zijn op de hoogste en de laagste koers van de vorige week. Sommige traders gebruiken deze variante, maar het is niet courant.

Klik hier om het gratis automatisch Fibonacci tekenpakket in de store te activeren.

Toepassen in de praktijk

Open een grafiek en selecteer de automatische Fibonacci tekening die u wenst via template studies > WHS Store > WHS > Auto Fibonacci.

Klik hier om het gratis automatisch Fibonacci tekenpakket in de store te activeren.