André Stagge trading strategieën

Beschrijving

Dit strategieën pakket bevat acht trading strategieën.  Al deze strategieën worden gebruikt door fondsbeheerder André Stagge. Deze ervaren belegger was tien jaar lang actief als senior portfolio manager in één van Duitslands grootste vermogensbeheerders. André Stagge was verantwoordelijk voor 2,5 miljard klantenvermogen. Onder zijn voogdij werd meer dan 500 miljoen Euro winst (na kosten) voor de klanten gegenereerd.

De strategieën zijn korte swing trading strategieën. Posities worden meestal één nacht of enkele dagen aangehouden. In zeldzame gevallen wordt een positie enkele weken aangehouden.

De trader die dit pakket koopt kan:

 1. Alle strategieën back-testen en de resultaten verstrekt door André Stagge nagaan..
 2. De strategieën op andere financiële instrumenten toepassen.
 3. De strategieën veranderen (b.v. stop loss orders toevoegen) en testen.

Tip: Indien u interesse heeft in trading strategieën van André Stagge en u heeft een WH SelfInvest rekening, dan kan u de gratis Mail & Click service activeren. De Mail & Click service stuurt u e-mails met trading signalen gebaseerd op André Stagge strategieën. Eén klik is voldoende om een positie te openen én te sluiten.

Geschikt voor : Beursindexen (DAX, S&P 500)
: Forex (EUR/USD)
: Commodities (zilver, goud, bund)
Instrumenten : Futures, CFD en forex
Trading type : Swing trading
NanoTrader Full : Manueel of (half-)automatisch

Dit pakket is beschikbaar in NanoTrader Full. Het pakket bevat:

 • Acht kant-en-klare trading strategieën: Friday silver surfer, EUR-USD tax day, Triple witching, Combinatie van Halloween en einde maand fenomenen, Labor day long, Long voor de Fed, Rentevoethamster en Short superstar.
 • Gratis deelname in WHS webinars over dit onderwerp.
 • Onbeperkte telefoon toegang tot de support desk.

Het pakket kan gebruikt worden met een maandabonnement (76 Euro per maand) of kan gekocht worden ( 853 Euro). Deze prijzen zijn exclusief 17% BTW.

Klik hier om de acht André Stagge trading strategieën in de store te kopen.


De acht strategieën in detail

De acht strategieën:

 • Zijn eenvoudig begrijpbaar en gemakkelijk te gebruiken.
 • Handelen zeer liquide instrumenten.
 • Handelen futures maar kunnen ook voor CFD-Forex gebruikt worden.
 • Hebben blijkbaar goede, consistente resultaten.
 • Kunnen met elkaar gecombineerd worden.

André Stagge plaatst geen stop loss orders. Om veiligheidsredenen werden aan de strategieën in het pakket een nood stop loss toegevoegd. De fondsbeheerder geeft ook niet precies de uren wanneer posities geopend en gesloten worden. Om de strategieën automatisch te handelen werden aan elke strategie in het pakket een instap- en een uitstapuur toegevoegd. Zoals gewoonlijk kan de gebruiker deze uren zelf veranderen in de Designer dialoog in het platform.


1. Triple witching

Vier keer per jaar vervallen drie instrumentencategorieën op dezelfde dag: opties op aandelen, opties op beursindexen en futures op beursindexen. Deze dag heet Triple witching day in beursjargon. Deze strategie gaat long op de DAX of de S&P 500 enkele dagen ervoor en blijft in positie tot het einde van de Triple witching dag.  Dit zijn de resultaten verschaft door André Stagge voor beide beursindexen:

Andre Stagge trading strategieën.

Enkele van de sterke punten van deze strategie zijn haar eenvoud, het feit dat liquide beursindexen gebruikt worden en dat de resultaten consistent positief, zelfs gedurende de moeilijke jaren 2007-2008.

2. Combinatie van Halloween en einde maand fenomenen

Deze twee fenomen zijn grondig gedocumenteerd in de financiële literatuur. Het beste en meest stabiele resultaat wordt bekomen door beide fenomenen in één strategie te combineren. Deze combinatie strategie handelt slechts negen keer per jaar. Dit zijn de resultaten verschaft door André Stagge voor de S&P 500 index:

Trader Andre Stagge en zijn trading strategieën in NanoTrader.

Een back-test over 10 jaar met de NanoTrader geeft dit theoretisch resultaat:

Result Andre Stagge trading strategies.

Enkele van de sterke punten van deze strategie zijn haar stabiliteit over de laatste 100 jaar, de duidelijke consensus in financiële kringen over de twee marktfenomen die door de strategie geëxploiteerd worden en de uitstekende resultaten op beursindexen.

3. Labor day long

De Labor Day vakantie is belangrijk in de Verenigde Staten. Geld dat verdiend werd of niet uitgegeven werden gedurende de vakantie vloeit naar de beurs. De grootste fondsbeheerders anticiperen deze toevloed en beginnen al enkele dagen ervoor te kopen. De strategie volgt gewoon deze toevloed en opent een positie enkele dagen voor Labor Day en sluit ze daarna weer. Dit zijn de resultaten verschaft door André Stagge voor de S&P 500 index:

Andre Stagge: Labor day long.

Twee van de sterke punten van deze strategie zijn het feit dat de gemiddelde winst per trade (50 punten) aanzienlijk hoger ligt dan het gemiddelde verlies per trade (22 punten) en het feit dat de strategie werkt ondanks de traditionele beurszwakte in augustus en september. De strategie werkt niet in berenmarkten.

4. Long voor de FED

André Stagge zegt “dit is één van de beste strategieën die ik ken”. FED is kort voor Federal Reserve Bank m.a.w. de Amerikaanse centrale bank. De FED rentevoeten wordt bepaald door het FOMC, het Federal Open Market Committee. Het FOMC komt acht keer per jaar samen om te beslissen over de rentevoeten. Marktonderzoek toont aan dat in de dagen voor het FOMC haar beslissingen bekendmaakt, de markt gewoonlijk langzaam stijgt. Dit zijn de resultaten verschaft door André Stagge voor de S&P 500 beursindex:

Trader Andre Stagge trade de SP 500.

Een belegger die elke keer een positie koopt acht dagen voor de FOMC meeting realiseert een rendement dat gelijk is aan 80% van het jaarrendement van de beurs. Wat het FOMC uiteindelijk beslist lijkt niet relevant te zijn voor het resultaat. De strategie werkt ook in berenmarkten.

5. Rentevoethamster

Een combinatie van drie redenen resulteert in een strategie die een in een Bund future positie gedurende een weekend opent:

Andre Stagge rentevoethamster (zinshamster) strategie.

Een back-test over 10 jaar met de NanoTrader geeft dit theoretisch resultaat:

NanoTrader back-test van een Andre Stagge trading strategie.

De strategie kan toegepast worden op andere overheidsobligaties dan de Bund. De tweede jaarhelft blijkt de beste resultaten te geven.

6. EUR/USD tax day

Amerikaanse bedrijven kunnen hun jaarlijkse belastingrekening aanzienlijk verminderen als ze hun contanten in USD voor het einde van het kalenderjaar converteren in een andere munt. De bedrijven beginnen te converteren in december. In januari converteren de bedrijven dan terug naar USD. De strategie exploiteert dit fenomeen door short USD voor 31 december te zijn en long USD na 31 december. Dit zijn de resultaten verschaft door André Stagge voor de EUR/USD:

EUR USD tax day strategie van professionele trader Andre Stagge.

De strategie kan gebruikt worden op forexparen die de USD bevatten. Op de USD index is de strategie ook succesvol sinds 1986. De draw downs lijken beperkt.

7. Friday silver surfer

De Friday silver surfer strategie is bijna identiek aan de Friday gold rush strategie. Deze strategie voor goud is gratis beschikbaar in het NanoTrader trading platform en wordt hier in detail beschreven. Dit zijn de resultaten verschaft door André Stagge voor de Friday silver futures strategie:

Andre Stagge Friday silver surfer trading strategie..

De strategie geeft gemengde resultaten. Na 2003 waren de prestaties echter sterk, vooral in onzekere markten. Vreemd genoeg geeft deze strategie, die enkel long gaat, ook goede resultaten in een berenmarkt.

8. Short superstar

André Stagge ontwierp deze strategie als tegengewicht voor de vele trading strategieën die enkel long posities kopen. De fondsbeheerder wou een strategie die de DAX short kon verkopen en consistent winstegevend is, zelfs wanneer de markt stijgt. Zoals het merendeel van de strategieën in dit pakket exploiteert de Short superstar strategie repetitief gedrag van grote financiële instellingen. Dit zijn de resultaten verschaft door André Stagge voor de DAX:

Trader Andre Stagge short superstar strategie.

Signalen zijn zeer zeldzaam. Tussen 1999 en eind 2018 gaf de strategie 116 signalen. 83 Signalen waren winstgevend. De strategie lijkt te werken in dalende en stijgende markten.

Klik hier om de acht André Stagge trading strategieën in de store te kopen.