De Rainbow strategie

De Rainbow strategie is gebaseerd op de Rainbow indicator. De Rainbow indicator is een variant van de Guppy Multiple Moving Averages indicator ontworpen door trader Daryl Guppy. De Rainbow strategie is een eenvoudig, rechtoe-rechtaan trading concept. De strategie kan gebruikt worden voor elk instrument en in elke tijdseenheid.

Geschikt voor : Alle instrumenten
Instrumenten : Futures, CFD-Forex en aandelen
Trading type : Day trading en swing trading
Trading tempo : Variabel
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

De Rainbow indicator bestaat uit niet minder dan 22 exponentieel voortschrijdende gemiddelden (EMAs) berekent over horizons van 9 tot 100 periodes.

De Rainbow indicator trading strategie.

Gratis trading platform demo

De Rainbow strategie handelt pullbacks. Een pullback is een markt die in een trend zit, maar die tijdelijk in de tegenovergestelde richting evolueert. Na een pullback heeft de markt de neiging om terug de trend te volgen.

Wanneer een pullback terug richting trend draait, kan dit vaak snel gaan. Deze sterke bewegingen interesseren traders. De Rainbow strategie visualiseert pullbacks door aan te geven hoever de market in de regenboog doordringt.

Wanneer een positie openen?

Een positie wordt geopend wanneer de koers onder een bepaald aantal van de 22 EMAs daalt. De trader kiest de specifieke EMA onder dewelke de koers moet dalen. Gegeven dat er 22 EMAs zijn, dan is 11 halverwege de regenboog en 22 de bodem. Hoe verder de trader de pullback in de regenboog laat dalen, hoe sterker de potentiële terugkeer naar de trend, maar hoe groter het risico dat de trend echt keert en het dus geen pullback is.

Dit voorbeeld toont een markt die bullish is. De trader koos het 11de EMA niveau als de lijn voor een pullback signaal. Het gekozen EMA wordt getoond als een zwarte lijn. Wanneer de koers daalt onder dit EMA is er een koop signaal. Dit koop signaal wordt aangegeven door een zwarte kaars en de groene achtergrond. De pullback draait inderdaad en de koers volgt verder de trend.

De Rainbow indicator trading strategie: koopsignalen.

Gratis trading platform demo

Dit voorbeeld toont een markt die bearish is. De trader is op zoek naar pullbacks, die een short sell opportuniteit bieden. De trader koos het 17de EMA als de pullback signal lijn. Wanneer de koers boven dit 17de EMA (de zwarte lijn) steeg, verscheen een short sell signaal. Het signaal wordt aangegeven door de zwarte kaars en de rode achtergrond. Dit was duidelijk een pullback. De koers draaide snel en volgde opnieuw de trend.

De Rainbow indicator trading strategie: short sell signalen.

Gratis trading platform demo

Maar… wat gedaan in een zijwaartse markt zonder duidelijke trend? Hoe kan de trader er zich van vergewissen dat het pullback is die draait? De Rainbow strategie bevat een zeer intelligente signalen filter: de helling van het snelste EMA. Dit is het 9 periodes EMA in het rood.

De trader kan aangeven hoe steil de helling van het 9 periodes EMA moet zijn bij een signaal. Hoe steiller de helling, hoe sneller de pullback draait.

Dit voorbeeld toont dat de koers een paar keer onder de zwarte signaal lijn daalde zonder een signaal te geven. Dit komt omdat het 9 periodes EMA geen stijgende helling had bij de kruising. De helling was dalend. Dus nog geen spoor van een pullback die aan het draaien is. In dit voorbeeld was een helling van 0,01% gevraagd voor een signaal.

De Rainbow indicator trading strategie: slechte signalen vermijden.

Gratis trading platform demo

Wanneer een positie sluiten?

De Rainbow strategie gebruikt een koersdoel order en een stop loss order:

  • De stop loss wordt eerst geplaatst op de laagste koers van vijf kaarsen terug. Als het traagste EMA (20 periodes) boven dit niveau stijgt, begint de stop loss het traagste EMA te volgen.
  • Het koersdoel is een veelvoud van het initiële risico. De standaardinstelling zet het koersdoel op 2x het initiële risico. Zoals gewoonlijk, kan de trader deze instelling veranderen in de  DesignerDialog.

Dit voorbeeld toont een koopsignaal. Het initiële stop loss order staat op de laagste koers van vijf kaarsen terug. Wanneer het traagste EMA boven dit niveau steeg, begon het stop loss order het traagste EMA te volgen. Merk op hoe het order het EMA trapsgewijs volgt. Het NanoTrader platform doet dit allemaal automatisch. Het koersdoel stond op 3x het initiële risico. Het doel (de groene lijn) werd bereikt en de positie werd met winst verkocht.

De Rainbow indicator trading strategie: koersdoel en stop loss order.

Gratis trading platform demo

Dit voorbeeld toont een short sell signaal. De stop loss werd geplaatst op de hoogste koers van vijf kaarsen terug. Het koersdoel werd geplaatst op 3x dit initiële risico. Het koersdoel werd snel bereikt.

De Rainbow indicator trading strategie: short selling voorbeeld.

Gratis trading platform demo

De Rainbow strategie is gebaseerd op een duidelijk, rechtoe-rechtaan trading concept. De strategie kan gebruikt worden voor elk instrument en in elke tijdseenheid. Als de markt zijwaarts gaat of de trend minder uitgesproken is, wordt de helling parameter gebruikt om zwakke signalen te vermijden.

De Rainbow strategie toepassen

Volg deze stappen in NanoTrader Full.

  • Open de grafiek van het instrument dat je wilt traden.
  • Selecteer de strategie "WHS Rainbow” in de map "WHS Strategies".
  • Indien nodig, pas de parameters aan zoals hoger beschreven.
  • Om semi-automatisch te handelen (manueel openen, platform sluiten), activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Om automatisch te handelen, activeer AutoOrder in de grafiek.