Trading signaal: trendkeringen op basis van het Three Line Break kanaal

Beschrijving

Zowel dit multi-signaal als het mono-signaal zijn gebaseerd op trendkeringen die geïdentificeerd worden d.m.v. een zeer interessant type grafiek, de Three Line Break (TLB) grafiek.

Categorie : Trendkering
Componenten : Unieke TLB kanalen
Tijdseenheid : Alle
Geschikt voor koop signalen : Ja
Geschikt voor short sell signalen : Ja

De TLB grafiek is interessant omdat ze een trendkering visueel weergeeft. De grafiek is echter moeilijk te interpreteren vanwege de variabele tijdas. Het sterke punt van dit signaal is dat het de gecompliceerde maar waardevolle TLB grafiek weergeeft als een eenvoudig trendkanaal. Dit groen-rood kanaal is zichtbaar in de normale kaarsgrafiek.


Wanneer een positie openen?

Een koop signaal verschijnt wanneer de markt in een dalende trend zit en de kaars sluit boven het rode trendkanaal. Een short sell signaal verschijnt wanneer de markt in een stijgende trend zit en de kaars sluit onder het groene trendkanaal.

In tegenstelling tot het mono-signaal zal het multi-signaal bijkomende signalen geven wanneer het TLB kanaal verder stijgt of daalt.

Dit voorbeeld toont het hoofd koopsignaal (grijs) en zeven andere koopsignalen, wat aangeeft dat er nog opportiniteiten zijn om in te stappen.

Dit voorbeeld toont het eerste koop signaal (grijs) en zeven daaropvolgende signalen die aangeven dat een instap nog mogelijk is.

 

In de bovenstaande voorbeelden gaf de trader aan dat hij een onbeperkt aantal signalen wenst te ontvangen. Het is mogelijk (a) het aantal signalen te beperken en (b) te kiezen voor enkel koop signalen, short sell signalen of beide.

 

Dit voorbeeld toont een trader die aangeeft in de grafiek dat hij niet meer dan 10 signalen wenst te ontvangen.