Trading signaal: Range Break-out

Beschrijving

De markt bevindt zich ofwel in een trend ofwel in een range (zijwaartse beweging). Dit signaal detecteert periodes wanneer de markt in een range zit. Eens een range gedetecteerd wordt, zal dit signaal aangeven wanneer de markt uit de range breekt.

Categorie : Voortzetting of kering van een trend
Componenten : Horizontale range en uitbraak
Tijdseenheid : Alle
Geschikt voor koop signalen : Ja
Geschikt voor short sell signalen : Ja

Volgend voorbeeld illustreert hoe het signaal werkt :

Trading signal: The market is bullish.

De markt is bullish. Bij kaars 1 wordt echter een horizontale range gedetecteerd. De grijze zone is de range. De groene randen geven aan dat het om een range gaat die op een stijgende markt volgde.

Zolang de markt niet uit de range breekt, wordt ze verlengd.

Bij kaars 2 sluit de markt buiten (onder) de range. Dit is een short sell signaal zoals aangegeven door het rode driehoekje en de grijze achtergrond in de grafiek.


Parameters

De trader kan de richting van het signaal kiezen (met de trend mee, tegen de trend in of beide). Hij kan eveneens aangeven gedurende welke periode hij signalen wenst te zien en hoe hij op de hoogte gebracht wordt van een signaal:

Direction : Whatever the trend : met én tegen de trend.
: With the trend : met de trend mee.
: Against the trend : tegen de trend in.
StartTime : Startpunt van de actieve periode voor signalen (v.b.: 900 voor 9h00)
EndTime : Eindpunt van de actieve periode voor signalen (v.b.: 1845 voor 18h45)
MessageBox : Een boodschap op uw scherm wanneer een signaal verschijnt.
PlaySound : Een geluidsalarm wanneer een signaal verschijnt.
SendEmail : Een e-mail wanneer een signaal verschijnt.
 

Wanneer een positie openen?

Wanneer een signaal verschijnt, hangt af van de gekozen parameters.

Enkele voorbeelden:

Trading signal: Whatever the trend

Deze trader koos voor "Whatever the trend". Hij krijgt een signaal wanneer de markt naar boven of naar beneden uitbreekt. Dit voorbeeld toont een short sell signaal. Dit kan het begin zijn van een trendkering.


Trading signal: Against the trend

Deze trader heeft "Go Long" aangevinkt. Hij geeft daarmee aan dat hij enkel interesse heeft in koop signalen.Trading signaal: Range Break-out

In dit voorbeeld wordt een range gedetecteerd na een dalende markt. De trader die enkel interesse heeft in koop signalen kiest in dat geval voor "Against the trend". Bij een uitbraak (boven) de range verschijnt een koop signaal.