Bescherming van deposito’s en beleggingen

Bewaring van deposito’s

Klantengelden worden ontvangen op omnibus bankrekeningen van het type "klantentegoeden" geopend op naam van WH SelfInvest S.A. dat fungeert als agent voor onze klanten. Deze klantentegoeden worden vervolgens volledig bewaard in deze rekeningen (CFD-Forex rekeningen)  of geheel overgemaakt (futures rekeningen) naar omnibus bankrekeningen van het type "klantentegoeden" in het Verenigd Koninkrijk die vallen onder de directe controle van ons bedrijf.

De lijst van banken waar de klantentegoeden in bewaring worden gegeven is te vinden op de website van ons bedrijf.

Bescherming van deposito’s

Klantentegoeden zijn gescheiden van het eigen vermogen van ons bedrijf en zijn identifieerbaar tot op het niveau van elke individuele klant.

In het geval dat een kredietinstelling waar de klantentegoeden in bewaring worden gegeven niet langer solvabel is, zijn klanten als volgt beschermd:

- Klantentegoeden in bewaring in Luxemburg: de "Deposit Guarantee Fund Luxembourg" (FGDL) beschermt depositohouders met een garantie van maximaal € 100.000 per depositohouder per kredietinstelling.

- Klantentegoeden in bewaring in België: het Garantiefonds beschermt depositohouders met een garantie van maximaal € 100.000 per depositohouder per kredietinstelling.

- Klantentegoeden in bewaring in Frankrijk: het "Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution" beschermt depositohouders met een garantie van maximaal € 100.000 per depositohouder per kredietinstelling.

- Klantentegoeden in bewaring in Duitsland: het "Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH" beschermt depositohouders met een garantie van maximaal € 100.000 per depositohouder per kredietinstelling. Bovendien is de Deutsche Postbank lid van het “Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken“.

- Klantentegoeden in bewaring in het Verenigd Koninkrijk: het "Financial Services Compensation Scheme" (FSCS) beschermt depositohouders met een garantie van maximaal £ 75.000 per depositohouder per kredietinstelling.

Bescherming van beleggingen

In het geval dat een kredietinstelling of beleggingsvennootschap niet langer solvabel is, zijn klanten eveneens beschermd op vorderingen voortspruitend uit beleggingstransacties en dit zowel op instrumenten toebehorend aan de belegger en in bewaring, administratie of beheer voor hun rekening als tegoeden, reeds ontvangen of nog niet, en voor hun rekening in bewaring gehouden. Klanten zijn als volgt beschermd:

- In het geval dat WH SelfInvest S.A. niet langer solvabel is: de “Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg” (SIIL) beschermt beleggingen met een garantie van maximaal € 20.000 per persoon per beleggingsvennootschap.

- In het geval dat een partner instelling in het Verenigd Koninkrijk niet langer solvabel is: het "Financial Services Compensation Scheme" (FSCS) beschermt depositohouders met een garantie van maximaal £ 50.000 per persoon per kredietinstelling of beleggingsvennootschap.