Grafieken verschuiven

Sommige traders zoals de Duitse trader Erdal Cene filteren graag gaps uit hun grafieken. Deze toepassing (displaced chart) laat traders toe in parallel de originele grafiek (met gaps) en de verschoven grafiek (zonder gaps) te bekijken.

De data voor het verschuiven van de grafiek kunnen ingegeven worden in het format jjmmdd. Hoeveel de grafiek wordt verschoven, kan aangegeven worden in ticks. Gebruik een positieve waarde om de grafiek naar boven te verschuiven of een negatieve waarde om de grafiek naar beneden te verschuiven.

Dit voorbeeld toont een GBP/CHF grafiek. De bovenste grafiek toont de gap. In de onderstaande grafiek werd de chart met 100 ticks verplaatst zodat de gap, visueel, gesloten is.

Grafieken verschuiven