Traden met de zigzag trendlijn – Erdal Cene

Beschrijving

Deze tekentool ondersteunt de trading aanpak van trader Erdal Cene, auteur van het boek Professioneller Börsenhandel (ISBN 978-3-89879-667-5).

Klik dit icon yellow icoon om het analyse tool te activeren. Trek een lijn daar waar u meent dat de markt in de beginfase van een trend zit. Het is niet nodig de volledige trend te tekenen, enkel de beginfase. Het platform tekent daarna het verdere verloop van de trendlijn en dit tot de trend omkeert.

Het tekenen van de beginfase van de trend moet gebaseerd zijn op een zekere logica. Meer hierover onderaan deze tekst in de sectie "De zigzag trendlijn tekenen".

Het Cene analyse tool verdeelt de grafiek in 4 zones op basis van de zigzag trendlijn en de huidige koers. Laten we eerst eens kijken naar een markt die in een positieve (bullish) trend zit.

Traden met de zigzag trendlijn – Erdal Cene

 

De 4 zones in de grafiek zijn

Zone 1 - de trend-gaat-verder zone. In deze zone gaat de markt verder in de richting van de trend. Het analyse tool zal de blauwe trendlijn verder tekenen indien hogere koersen bereikt worden. Er zijn geen opportuniteiten voor de trader in deze zone.

Zone 2 - de zijwaarts zone. In deze zone gaat de markt zijwaarts. Er zijn eveneens geen opportuniteiten voor de trader in deze zone.

Zone 3 - de koopzone. In deze zone gaat de markt naar beneden maar de trend is nog altijd bullish. Deze zone biedt de trader opportuniteiten om te kopen. Cene geeft echter niet specifiek aan wanneer er gekocht moet worden. Hij stelt dat het signaal dat gebruikt wordt minder belangrijk is dan het correct herkennen van de koopzone. Elke trader kan met de signalen werken die hij verkiest. In zijn boek analyseert Cene verschillende types signalen zoals de hamer kaars, marktstructuurpunten en supportniveaus.

Traden met de zigzag trendlijn – Erdal Cene

Dit voorbeeld toont de EUR/USD gedurende een bullish trend. Desondanks daalde het forexpaar onder de zijwaarts zone (blauwe stippellijnen) om zich momenteel in de groene koopzone te bevinden.

Trader Erdal Cene benadrukt dat …

- de trader elke keer moet kopen wanneer een koopsignaal verschijnt in de koopzone. Men kan nooit op voorhand weten of een signaal resulteert in winst of verlies. Daarom is het van belang op alle signalen te reageren. Enkel zo kan de trader zich ervan verzekeren dat hij in positie is voor de winstgevende trades.

- de trader zijn natuurlijke reflex moet overwinnen om geen posities te openen of, erger nog, short sell posities te openen wanneer de markt onderaan in de koopzone zit. Inderdaad, hoe lager de markt in de koopzone ligt, hoe sterker het argument om te kopen. Dit zijn precies de gelegenheden met de grootste potentiële winst. Om dit aan te geven is de koopzone onderaan groen en bovenaan slechts grijs-groen. De kruisjes zijn een geheugensteuntje dat er onder de koopzone nooit gekocht mag worden.

Zone 4 - de trend-is-ten-einde zone. De rode lijn geef het niveau aan waar de trend ten einde is. Nadat een kaars onder dit niveau sluit, stop het analyse tool met tekenen. De rode lijn is gebaseerd op de zigzag trendlijn. Het is echter niet eenvoudigweg het laagste punt van de laatste stijging. Om rekening te houden met de volatiliteit wordt de rode lijn berekent op basis van de ATR (average true range) van het financieel instrument.

Traden met de zigzag trendlijn – Erdal Cene

In Dit voorbeeld toont het einde van een bullish trend op de WTI Crude Oil. Een kaars sloot onder de rode lijn. Het analyse tool stopte met tekenen.

 

Laten we nu eens kijken naar een markt die zich in een negatieve (bearish) trend bevindt.

Traden met de zigzag trendlijn – Erdal Cene
 
Traden met de zigzag trendlijn – Erdal Cene

Dit voorbeeld toont WTI Crude Oil in een bearish trend. Desondanks steeg de markt tot buiten de zijwaarts zone (blauwe stippellijnen) om zich momenteel in de short sell zone te bevinden.

Traden met de zigzag trendlijn – Erdal Cene

In Dit voorbeeld toont het einde van een bearish trend op de EUR/USD. Een kaars sloot boven de rode lijn. Het analyse tool stopte met tekenen.

De zigzag trendlijn tekenen

Het "enige" wat de trader moet doen is de beginfaze van de trend tekenen. Eenvoudig, maar er komt toch het een en het ander bij kijken. De beginfaze van de zigzag bepaalt alle andere parameters. De plaats en spanwijdte van de beginfaze moet in relatie staan met de tijdseenheid waarin de trader trade. Bekijk ook deze video's:

Video: de beginfaze van de zigzag trendlijn tekenen en verschuiven

Video: TwinCharts en het combineren van tijdseenheden

Video: voorbeelden kleine tijdseenheden (1’, 5’ …)

Video: voorbeelden medium tijdseenheden (10’, 15’ …)

Opmerking: dit analyse tool is niet beschikbaar in de demo.