Trading signaal: een gap sluit zich, de trend loopt verder

Beschrijving

Dit signaal verschijnt nadat een intraday gap zich sluit. De veronderstelling is dat na het sluiten van een gap de trend terug op het spoor zit en verder loopt.


Categorie : Trend loopt verder
Componenten : Gap naar boven of beneden
: Kaarsen
Tijdseenheid : 30' of hoger
Geschikt voor koop signalen : Ja
Geschikt voor short sell signalen : Ja

Om een signaal te bekomen kan de trader definiëren wat voor hem een gap is en wat voor hem de sluiting van een gap is.

Definieer de grootte van een gap. Een gap wordt bepaald door het vergelijken van de openingskoers van de huidige kaars en de laagste koers (hoogste koers voor een gap naar beneden) van één of meer voorgaande kaarsen. U bepaalt of het één of meer voorgaande kaarsen zijn. Het maximum is vijf voorgaande kaarsen. Selecteer -1 voor de voorgaande kaars; -2 for de twee voorgaande kaarsen enz. Hoe verder u teruggaat, hoe groter in principe moet zijn .

What is a gap in trading
Example of a trading gap

IIndien in dit voorbeeld deze parameter op -1 staat is er sprake van een gap naar beneden. Indien de parameter op -2 of -3 staat is dit geen gap. Het maximum is -5.

Definieer de sluiting van een gap. A gap sluiting wordt bepaald door het vergelijken van de sluitingskoers van de huidige kaars met de hoogste, laagste, openings- of sluitingskoers van de laatste kaars voor de gap. Afhankelijk van hoe strikt u wenst te zijn kan u één van deze vier parameters selecteren.

Example of a closed trading gap

Free trading signals : gap down

Indien in dit voorbeeld deze parameter op Open (1) of Low (4) staat, wordt de gap als gesloten beschouwd. Een koop signaal zou verschijnen. Indien deze parameter op Close (2) of High (3) staat, wordt de gap als niet gesloten beschouwd.


Het is eveneens mogelijk relevante trading uren in te stellen. De trading uren worden gedefinieerd d.m.v. een starttijd en een stoptijd. Indien u enkel gap sluiting signalen in de voormiddag wenst, kan u, bijvoorbeeld, instellen: 0900 tot 1200.

Example of a closed trading gap
 

Wanneer een positie openen?

Een koop signaal verschijnt wanneer een gap naar beneden gesloten wordt. Een gap naar beneden wordt aangegeven door een groene achtergrond in de grafiek. Het sluiten van de gap wordt aangegeven door een grijze achtergrond. Een short sell signaal verschijnt wanneer een gap naar boven gesloten wordt. Een gap naar boven wordt aangegeven door een rode achtergrond in de grafiek. Het sluiten van de gap wordt aangegeven door een grijze achtergrond.

Een signaal is geldig tot het einde van de dag of tot er een nieuwe gap verschijnt.

Free trading signals : gap down

Dit voorbeeld toont een gap naar beneden (groene achtergrond) gevolgd door een koop signaal (grijze achtergrond) nadat de gap zich sluit. De markt stijgt daarna inderdaad verder.


Free trading signals : gap up

Dit voorbeeld toont een gap naar boven (rode achtergrond) gevolgd door een short sell signaal (grijze achtergrond) nadat de gap zich sluit. De markt daalt inderdaad eerst. Later begint ze echter terug te stijgen.


Trading a gap down

Dit voorbeeld toont een gap naar beneden (groene achtergrond). De gap sluit zich echter niet voor het einde van de dag. Bijgevolg verschijnt er geen koop signaal.


Ter herinnering: met Tactic orders kunnen deze signalen op eenvoudige wijze en zonder programmeren geautomatiseerd worden.